10 ting luftfarten kan lære oss om beredskap og sikkerhet

Risikoen for å omkomme i trafikken er større enn risikoen for å dø i en flyulykke. Tidligere pilot Martin Lilleøen forklarer i denne artikkelen hvordan luftfarten jobber for å vurdere risiko og bygge prosedyrer og rutiner som reduserer den. Alle virksomheter kan lære seg dette faget like godt. Her kan du lære av de beste.

Se vår ressursside om beredskap i offentlige og private virksomheter

I mitt tidligere virke som pilot i Norwegian var jeg jevnlig utsatt for betydelig risiko. Først og fremst i bilen på vei til jobb på Gardermoen. Det høres ut som en vits når man tenker på at arbeidsplassen min var en aluminiumssylinder som dundret gjennom atmosfæren i 850 km/t, stappet med brennbart drivstoff og flere hundre mennesker.

Luftfarten er best i klassen når det kommer til risikovurdering og -håndtering. Her er de viktigste årsakene til det:

1. Erkjennelse

Det er livsfarlig å fly. Når amerikanske luftfartsmyndigheter erkjente dette etter å ha mistet et utall flyvere og postfly på 1920-tallet, dannet de grunnlaget for en sikkerhetskultur som er blant de beste vi har, og som gjelder uansett hvor du flyr i verden.

2. Risikovurdering 

Med erkjennelse kommer analyse. Hvorfor er det livsfarlig å fly? Hva er det som utgjør en risiko? Er det faser som er spesielt risikable?

En oversiktlig metode for å kartlegge risikoer knyttet til virksomheten din. Last ned vår gratis e-bok her.

3. Risikoreduksjon

Du har kanskje lurt på hvorfor du alltid må rette opp stolen og folde inn bordet i stolryggen ved avgang og landing? I tilfelle et fly må evakueres, vil disse være til hinder for fri bevegelse. Dette er en liten flik av alle tiltak som gjøres ved hver eneste flyvning, og som har ett eneste formål: Redusere risiko.

4. Prosedyrer

Det er sikkerheten som er kabinpersonalets viktigste oppgave – ikke å servere kaffe. Som passasjer får du et lite innblikk i deres prosedyrer under sikkerhetsdemonstrasjonen før avgang. Kabinpersonalet og pilotene har lagt en detaljert plan for hvordan flyvningen skal gjennomføres, og de gjennomgår et utall sikkerhetsrutiner og driller før avgang. Alltid. Uten unntak.

5. Kommunikasjon

Rundt de travleste flyplassene i verden er det flere hundre fly i luften til enhver tid. Derfor finnes det et gjennomarbeidet sett med regler for hvordan flyene snakker med tårnet og hverandre. Man snakker engelsk, man bruker fastsatte begreper, og man bruker gjennomtenkt setningsoppbygging. Man identifiserer seg hver gang man tar ordet og gir kvittering på at melding er mottatt. Dersom man ikke har forstått, ber man om verifisering. Alle flyene kan høre hverandre og tårnet, noe som bidrar til felles situasjonsforståelse.

6. Kvalitetssystem

Menneskene som bygger og vedlikeholder flyene gjør en jobb av så høy kvalitet at de som flyr dem nesten aldri får bruk for krisedrillene de øver på daglig. Dette er i praksis en tillitssak mellom produsenter, myndigheter (krav) og passasjerer. Hvis det var slik at fly fra en bestemt produsent stadig var utsatt for uhell og ulykker, ville denne fabrikanten ganske raskt vært historie.

7. Øvelse

Motorkutt under avgang er noe av det mest kritiske som kan skje under en flyvning. Pilotene trener på å håndtere dette før hver eneste flyvning og i simulator to ganger i året. De aller fleste piloter går en hel karriere uten å oppleve dette i virkeligheten. Likevel brukes så mye ressurser på å sette dem i stand til å mestre en slik situasjon. Det viser hvor grundig luftfarten jobber for å redusere følgene av en uønsket hendelse. Er det kartlagt som en risiko, skal den håndteres. Det krever trening.

8. Avvikshåndtering

Jeg har aldri opplevd en organisasjon der folk er tilsvarende ivrige etter å innberette sine egne feil, som da jeg jobbet i Norwegian. I luftfarten eksisterer det en fantastisk rapporteringskultur der alle blir oppfordret til å melde inn feil og avvik. En naturlig del av dette er selvsagt at ledelsen verdsetter disse tilbakemeldingene og behandler den som rapporterer på en god og anerkjennende måte.

Kom raskt i gang med avvikshåndtering – last med vår gratis guide til HMS- og avvikshåndtering her.

9. Forbedring

Rapporter om avvik og feil går rett inn i forbedringssystemet. Feil som blir gjentagende rapportert, går inn i simulatortreningen. Slik ser den enkelte at deres tilbakemelding blir tatt på alvor og skjønner at den jobben er viktig.

10. Kulturbygging

Aktørene i luftfarten har forstått at beredskap og sikkerhet er noe som angår alle deler av virksomheten. Enhver som befatter seg med bransjen, til og med som passasjer, får dette klart for seg med en gang.

Gjennomarbeidede prosedyrer, klare roller, klare kommunikasjonslinjer, glimrende kvalitetssystemer, grundig trening og velfungerende avvikshåndtering er en naturlig del av alles arbeidsdag. De ansatte blir gode ambassadører for en sikkerhetskultur, og ledelsen verdsetter og vektlegger dette ikke bare i ord, men i høyeste grad også i handling. 

Er det relevant for meg?

Det er fort gjort å tenke at dette ikke gjelder din virksomhet. Tenk en gang til, er du snill.

Start med å vurdere hvilke risikoer som er forbundet med det dere driver med der du jobber. Når du har gjort det, kan du ta for deg de punktene jeg har gjennomgått over, og vurdere om virksomheten din håndterer dem på forsvarlig vis.

Husk at selv om det ikke alltid er fare for liv og helse, kan en uønsket hendelse eksempelvis føre til  produksjonsavbrudd, forurensning, eller tap av omdømme. Dette er dramatiske konsekvenser for enhver virksomhet.

Men alle kan bli like gode på beredskap og sikkerhet som luftfarten. Da vil vi unngå mange ulykker og redusere skadeomfanget av dem som oppstår.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert januar 2016

Martin Lilleøen

Martin er utdannet pilot og flyinstruktør med 11 års erfaring fra internasjonal luftfart. Han har han lang erfaring med risikohåndtering og arbeid i høypålitelige organisasjoner. I One World var han rådgiver innen risiko, sikkerhet og beredskap, og arbeidet med ROS-analyser og konfigurasjon av krisestøtteverktøy.

Gratis e-bok:

Slik kommer du i gang med risikovurdering

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.