Bransjer og sektorer

CIM - på tvers av bransjer og problemstillinger

Etter over 10 år i markedet har F24, med produktplattformen CIM, jobbet i og med flere ulike sektorer og bransjer. Felles for disse er at de ofte har stor innvirkning på omgivelsene gjennom at de jobber med kritiske funksjoner i samfunnet.

 

I arbeidet med å utvikle CIM har det fortløpende blitt utviklet skreddersøm, men en uønsket hendelse som rammer en virksomhet er tilsynelatende lik om en ser på hendelsesforløpet isolert sett. Styrken i å jobbe på tvers av ulike bransjer kommer derfor godt til syne, med fokus på beste praksis. Dette har også gjort det mulig å utvikle det som blir omtalt som det nasjonale beredskapssystemet, DSB-CIM, hvor samhandlingen på tvers av de ulike samfunnsaktørene er vesentlig.

 

Om du ønsker å lese mer om hvem vi jobber med og noen av utfordringene de står overfor, anbefaler vi en titt på referansene våre under hver av undergruppene under.  

 

Del på

Referanser