'

Olje og gass

CIM i olje og gass bransjen

 

CIM er det foretrukne beredskapsverktøyet på norsk sokkel og har gjennom flere år blitt utviklet for å støtte bransjens behov. I CIM har vi utviklet "best practice" for bransjen innen beredskap og krisehåntering.

 

I CIM kan du blant annet:

  • Mobilisere din beredskapsorganisasjon ved hjelp av e-post, sms, tale og pushmeldinger
  • Varsle alle ansatte og samarbeidsaktører
  • Bygge sjekklister basert på DFU
  • Håndtere ansatte og pårørende gjennom skreddersydde moduler
  • Integrere POB fra DaWinci og Vantage
  • Jobbe nivådelt fra 1. linje offshore/onshore til 2. og 3. linje, i samme verktøy
  • Etablere felles situasjonsforståelse gjennom kart, situasjonsplott og informasjonstavler

Les hvordan samarbeid mellom de ulike aktørene gir god beredskap i olje- og gassektoren

 

"F24 har gjennom utviklingen av CIM og det tette samarbeidet med bransjen opparbeidet en svært god forståelse for sektoren. De evner derfor å gi gode råd og komme med CIM-løsninger basert på beste praksis."

 

Integrasjon med DaWinci og Vantage

Når teamet ditt håndterer ulykker som involverer personell, gir personellistene fra DaWinci og Vantage deg det utgangspunktet du trenger for å håndtere hendelsen. Respondenter kan da registrere status og plassering for de berørte, samtidig som de kommuniserer med deres pårørende. Gjennom ulike tilganger (eksempelvis HR-ansvarlig eller Call-center) sikrer man at teamet som håndterer pårørende har tilgang til den informasjonen de skal ha. Dette kan være frigitt informasjon til de som sitter på et call-center.
 

ICS

Som en ledende leverandør innen olje og gass, ser F24 utfordringene som brukere av eksisterende ICS-kompatible programvareverktøy står overfor. Vi samarbeider derfor med kunder og partnere for å produsere verdens første virkelig brukervennlige verktøy for de med ICS som hjørnesteinen i krisehåndteringsarbeidet. 
 

Achilles sertifisert

Achilles JQS er en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien, hvor leverandører pre-kvalifiseres for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører i Norge og Danmark. Vår nåværende sertifisering hos Achilles, er gyldig til desember 2020. Se våre sertifiseringer her.

 
 

Førstelinje beredskap

Våre kunder utfordret oss til å løse et problem som lenge hadde vært en utfordring i bransjen, hvordan få sanntidsinformasjon fra en ressurs under en hendelse uten overbelastning av kontrollrommet? Som svar på dette har vi utviklet CIM for bruk i første linje (Offshore-CIM), som gir de viktigste verktøyene som en OIM og deres team trenger for å gi informasjon tilbake til respondenter på andre steder (2. og 3. linje). Logg, verktøy for oppgavehåndtering, værinformasjon og fartøy / flybevegelser kan deles på forskjellige nivåer.

Del på

Utvalgte referanser innen Olje og gass