Kvalifikasjon

Kvalifikasjon

Moduler i CIM - KvalifikasjonModulen Kvalifikasjon brukes for å definere og registrere kvalifikasjoner med tilhørende sertifikater, godkjenninger og gyldighetstid, og for å kvalifisere personer som har en eller flere kvalifikasjoner.

 

Modulen inneholder blant annet funksjonalitet for å:

  • sette opp kvalifikasjonskategorier
  • sette opp kvalifikasjoner og personer som ansvarlige for kvalifikasjonene
  • registere kvalifikasjoner i et bibliotek og administrere biblioteket
  • registere personer med gyldige kvalifikasjoner som kan utføre bestemte oppgaver og inneha bestemte stillinger og funksjoner
  • registrere personer med gyldige kvalifikasjoner som kan gå på vakt og gjennomføre oppgaver i henhold til vaktlister
  • registere stillinger og funksjoner og kvalifisere personer til disse 

 

Del på