Saksbehandling i CIM

Som programvareutvikler og leverandør av løsninger ønsker vi å bidra til å skape merverdi og struktur hos våre kunder. Vi mottar heldigvis mange gode innspill og ønsker fra brukere om å forbedre ulike arbeidsprosesser. Saksbehandling, eller Case Management, er et verktøy vi utviklet mye basert på tilbakemelding fra kunder.

Hva er god saksbehandling?

I en virksomhet er det mange prosesser som trenger en form for saksbehandling. En forespørsel skal registreres og besvares. Det kan være søknader om ferie, reiser eller innkjøp som trenger en godkjenningsprosess. Det kan være håndtering av avvik, forbedringsforslag, funn etter revisjoner, oppfølging av kundesaker eller kanskje oppfølging av feilrapporteringer. Mye saksbehandles via mail og oversikten forsvinner eller regneark blir brukt som verktøy for å prøve å holde oversikt. Problemet er gjerne at det er vanskelig å holde oversikt, vite hva som er siste status, finne informasjonen, vite hvem som gjør hva og hvem som har utført oppgaver.

Anne Britt Haag

Kvalitet og risikoleder

908 54 977

anne.haag@f24.com

Saksbehandling i CIM

Vi har utviklet et fleksibelt saksbehandlingsverktøy i CIM som dekker de fleste behov for saksbehandling. Dere kan selv sette opp registrering- og behandlingsskjema, samt sette opp rapportmaler som gir trender og statistikker alt etter hvilke behov dere har. Det er et utall av muligheter for å kategorisere og systematisere. Saksbehandling gir en ny mening i CIM, og man kan følge opp et bredt spekter av saker og forhold i virksomheten effektivt og sporbart. Alt innenfor et system der dere som eksisterende kunder allerede vil kjenne dere igjen i, har satt opp brukere og roller med definert tilgangsrettigheter.

Listen over type saker og forhold som kan følges opp med vårt saksbehandlingsverktøy er lang. Hver virksomhet kan sette opp en prosess som passer sin virksomhet og underbygger virksomhetens prosedyrer. Slik blir også innrapporteringen mer intuitiv for brukere, som øker både kvalitet og tillit til systemet, samt at behandlingen blir sporbar og effektiv.

Siden Case Management er en del av CIM, har den så klart samme høye kravet til IT sikkerhet og oppetid, kobling til kontaktregisteret, tilgangskontroll og rettigheter, samt mulighet for å sende meldinger og rapporter via CIM.

Eksempel på registreringsskjema: 

Eksempel på behandlingsskjema:

Eksempel på rapportering:

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.