Pårørendehåndtering

Pårørendehåndtering

Moduler i CIM - PårørendehåndteringModulene for Pårørendehåndtering er verktøy for å registrere, samle og strukturere henvendelser fra personer, organisasjoner og enheter og andre som er berørt av en hendelse.

 

Komponentene tilgjengelig i modulen er:

  • Innringerliste
  • Berørte personer
  • Pårørendesvar
  • Samtaleoppfølging

Modulene har funksjoner for å loggføre henvendelser, for eksempel kan du loggføre all inngående kommunikasjon som telefonhenvendelser og e-poster, og du kan loggføre utgående kommunikasjon. Dette kan være statusoppdateringer, informasjonsskriv og pressemeldinger.

 

I en krise kan modulene for pårørendehåndtering brukes til å loggføre alle henvendelser fra rammede og pårørende. I modulene kan du loggføre all kommunikasjon, og alle personer kan registreres med unike referansenummer for å sikre og øke kvaliteten i dialogen. 

 

Med modulene for Pårørendehåndtering kan det utarbeides og sendes oppdatert informasjon til innringere og berørte personer, pårørende og andre personer og organisasjoner. Du kan følge opp henvendelser og sende meldinger, publisere informasjon til nettsider og distribuere pårørendesvar via e-post, tekstmelding og talemelding. 

Del på