Filarkiv

Filarkiv

Moduler i CIM - FilarkivFilarkiv er en modul for å lagre, vise og organisere filer som brukes i CIM. Filene i filarkivet kan organiseres i mapper og kan underlegges dokumentstyring og versjonskontroll. Filarkivet har også støtte for egendefinert dokumentflyt.

Filarkivet kan inneholde ulike typer filer, for eksempel tekstfiler som Microsoft Word-dokumenter, regneark som Microsoft Excel-filer, rapporter, presentasjoner, PDF-filer, bilder, lyd- og videofiler.

 

Filene i filarkivet kan brukes når du vil. De kan inkludere hyperlenker til andre filer i filarkivet. Du kan også bruke filer fra filarkivet som vedlegg i for eksempel meldinger, loggføringer, tilbakemeldinger og oppgaver.

 

Du kan vise og gjøre tilgjengelig mapper i filarkivet som egne menypunkt i CIM-installasjonen.

Del på