Planverk

Planverk

Moduler i CIM - PlanverkMed CIM Plan kan du sette opp og vedlikeholde planverk, som for eksempel beredskapsplaner, markedsplaner og virksomhetsplaner.

 

Modulen er laget for å kunne etablere planverk i mappestrukturer. Planverket inkluderer tilgangsstyring slik at hele, eller bare deler av planverket gjøres tilgjengelig for ulike roller og funksjoner i en virksomhet. 

 

Planverket kan operasjonaliseres. Du kan legge inn dokumenter, filer og tiltakskort med aksjoner. Du kan også knytte risiko- og sårbarhetsanalyser til planene.

 

Ved å etablere, vedlikeholde og trene på bruk av planverket, kan menneskene i din organisasjon være grundig forberedt når en utilsiktet hendelse, en krise, sorg eller ulykke rammer organisasjonen.   

 

For mange er planverket utarbeidet for lenge siden, og eksisterer kanskje kun i form av en fil i filsystemet, og/eller utskrifter i permer. Med planene dine i en CIM-installasjon kan du skape bevissthet i virksomheten, de kan holdes oppdatert, videreutvikles og følges opp.

 

Plan-modulen har innebygd versjonskontroll og dokumentstyring. Det er lagt til rette for trening og øvelse i bruk av planverket, revisjon og kontinuerlig forbedring.

 

Del på