Situasjonsplott

Situasjonsplott

Moduler i CIM - Situasjonsplott Når en hendelse oppstår er det ofte behov for å sammenlikne ulike stadier i hendelsen etterhvert som den utvikler seg, for å få et bedre overblikk.

 

Modulen Situasjonsplott kan benyttes for å lage visuelle representasjoner av hendelser; et situasjonsplott. Et situasjonsplott består av et bakgrunnsbilde, for eksempel et fotografi, en plantegning, eller et kart av et område som er berørt av en hendelse, og markører eller flagg som markerer viktige elementer i bildet. Markører kan endres og flyttes, legges til og fjernes, etterhvert som hendelsen utvikler seg. Markørenes plassering i bildet for hvert stadie i utviklingen kan lagres i et øyeblikksbilde som du kan bruke for å sammenlikne og se utvikling.

Del på