Basic log

Basic Log

Moduler i CIM - Basic Log Modulen Basic log kan settes opp og brukes til å opprette loggføringer til mange ulike formål. Du kan for eksempel loggføre aktiviteter, føre vaktlogg, eller notere fakta og observasjoner på en lokasjon eller i løpet av en aktivitet.   

Modulen kan i stor grad tilpasses og sette opp ut i fra hva slags informasjon som skal registreres, hva slags tilgangsstyring som trengs og hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelig når en loggføring opprettes.

 

En loggføring i et menypunkt som tilhører Basic log-modulen er ikke knyttet til hendelser. Den er hendelsesuavhengig, og dette er felles for alle instanser.  

Del på