Felleslogg

Felleslogg

Moduler i CIM - FellesloggSamarbeider du med andre virksomheter kan du med modulen Felleslogg dele informasjon med andre CIM installasjoner. Dette er nyttig for å kunne etablere et felles situasjonsbilde, og også å opprettholde det etter som en hendelse eller aktivitet utvikles.

 

I modulen kan du:

  • Dele loggføringer fra hendelseslogg
  • Ta imot loggføringer som andre har delt
  • Vise innkommende og utgående delte loggføringer i egne menypunkter eller samlet
  • Kopiere innkommende delte loggføringer til hendelsesloggen i din egen installasjon, eller opprette nye hendelser som baseres på dem.
Del på