Mediesvar

Mediesvar

Moduler i CIM - Mediesvar Når det stormer som verst, medietrykket er stort, når tilgangen på ressurser er begrenset – kan man tenke at det hadde vært greit med en database med våre talepunkter og offisielle uttalelser. Hva var det nå vi ble enige om å si angående denne saken?

 

Med modulen for mediesvar har et slikt register. Du kan registrere, arkivere og finne informasjon om ulike tema og saker. Her kan du også lage maler for ulike type meldinger dersom krisen er et faktum. Med enkle tastetrykk kan alle medarbeidere søke og finne frem til virksomhetens budskap og formidle dette både internt og eksternt.

 

Del på