Rapporter

Rapporter

Moduler i CIM - RapporterI tidligere tider sendte man en ordonnans for å overbringe informasjon fra fronten. Med elektronisk kommunikasjon er dette lettere, men det er stadig et problem å få riktig strukturert informasjon raskt nok til beslutningstakere fra alle kanter. Med rapportmodulen kan man enkelt strukturere rapporteringsmaler for vertikal og horisontal rapportering som kan deles med andre som benytter CIM.

 

Med Rapportmodulen kan du:

  • skrive rapporter og organisere dem etter type
  • utarbeide et bibliotek med maler for hver rapporttype 
  • bruke innebygde godkjenningsrutiner (dokumentflyt) 
  • sende godkjente rapporter til interne og eksterne brukere og kontakter 
  • dele godkjente rapporter med andre CIM-installasjoner 
  • publisere godkjente rapporter til nettsider 

Rapportene kan inneholde tallmateriale og grafiske presentasjoner og vedlegg. Når man deler rapporter mellom CIM installasjoner kan mottaker effektivt sammenstille og rapportere videre til for eksempel myndigheter eller andre rapporteringsinstanser.

 

Del på