Daglig medielogg

Daglig medielogg

Moduler i CIM - daglig medieloggModulen Daglig medielogg benyttes til å loggføre og følge opp virksomhetens daglige kommunikasjon med media, både innkommende henvendelser og utgående budskap som virksomheten ønsker å formidle gjennom media. Med få og enkle klikk kan medarbeidere i din organisasjon rapportere henvendelser de har hatt og eventuelt anmode om bistand til oppfølging fra kommunikasjonsavdelingen. I det daglige kan informasjons- og kommunikasjonsavdelingen holde orden på henvendelser som trenger oppfølging.

 

Modulen har blant annet automatisk e-postvarsling til prosedyreansvarlig ved registrering av saker, verktøy for statistikk, avanserte rapportfunksjoner og saksbehandling med notatlogg og tiltakskort.

Del på