Dokument

Når krisen oppstår, er informasjonsflyt og -kontroll viktig.

Dokument

Ikke først og fremst for å gi et godt bilde av organisasjonen i media, men for å være i stand til å hjelpe de menneskene som er berørt, enten det er eiere, pårørende, kunder eller egne medarbeidere.  

Med modulen Dokument kan du lage og vedlikeholde dokumenter internt i CIM. Du har muligheten til å publisere disse direkte til dine egne internett- og intranettsider, eller sende de til mottakere internt eller eksternt. 

Et dokument i CIM kan være for eksempel tekstfiler som Mcrosoft Word-dokumenter, regneark som Microsoft Excel-dokumenter, rapporter, presentasjoner, PDF-filer, bilder, lyd- og videofiler. Dokumentene kan organiseres i mapper og kan underlegges dokumentstyring og versjonskontroll.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.