Personell på lokasjon

Personell på lokasjon

Moduler i CIM - Personell på lokasjon  Denne modulen benyttes for å få oversikt over personer på en lokasjon. Dette kan dreie seg om passasjerlister, oversikt over personer på et fly, tog, en båt, buss, rigg, eller lignende.

 

Data for en person kan være navn, telefonnummer, privatadresse, informasjon og kontaktdata om pårørende, og så videre.

 

Persondataene eksporteres fra ulike systemer, for eksempel bookingsystemer eller personalsystemer. Fra modulen kan du videre eksportere data til Excel, eller eventuelt direkte til modulen for pårørendehåndtering.

Del på