Push

CIM Push

Moduler i CIM - CIM PushVi utvikler funksjonalitet for å "varsle til app". Denne varslingen bruker dataforbindelse for å sende meldingen, en såkalt push-varsling, og forutsetningen for at dette skal fungere er at mottakerne har lastet ned CIM-appen samt at avsender har CIM Mobil.

 

Informasjon om en ny melding dukker opp hos brukeren på telefonen eller i nettbrettet som et ikon fra appen. For å lese informasjonen fullt ut må mottakeren ved hjelp av appen åpne CIM Mobil på telefonen eller nettbrettet. Dermed sikrer vi rask varsling via datanettet, men holder sikkerheten i høysetet ved at hele innholdet først blir tilgjengelig når man åpner CIM med nettleseren.

 

Fordelen med push-varsling er at vi har mye større kontroll på leveransekvalitet og leveransetid, fordi datanettet er mer robust enn SMS-nettet. Det vil derfor være mulig å sikre raskere og mer presis levering til områder utenfor Norge hvor SMS er ustabilt. I tillegg har datanettet god kapasitet i de tilfeller hvor telenettet er høyt belastet.

 

Dersom en push-melding ikke kan leveres fordi mottakeren befinner seg i områder uten datanettverk, vil meldingen automatisk bli sendt som SMS til de som trenger dette.

 

I CIM vil det være mulig å lese av hvem som har mottatt meldingen, og derved har du god oversikt om det er nødvendig med ekstra varslingstiltak eller ikke.

Del på