Vaktliste

Vaktliste

Moduler i CIM - VaktlisterModulen Vaktliste brukes for oppsett og visning av vaktlister. Vaktene kan også eksporteres til en ekstern kalenderapplikasjon som Thunderbird eller Outlook. Med modulen Påminnelse kan du sette opp automatiske påminnelser og sende disse som e-post eller SMS. Disse kan f.eks. inneholde informasjon om øvrig vaktlag, ønskede forberedelser til vaktskifte og gjeldende planverk.

 

Vaktlistene i modulen fungerer på følgende måte:

  • En vaktliste kan inneholde én eller flere roller
  • Hver posisjon kan omfatte flere vaktskift, hvert med sitt oppsett
  • Et vaktskift kan bestå av én eller flere personer. Du kan også endre vakter eller erstatte dem med stedfortredere
  • Du kan tilpasse utseendet i vaktskifttabellen
Del på