Bakgrunn

Hvem står bak VTS-analyse?

Næringslivets sikkerhetsråd og F24 Nordics har slått sammen hodene og foredlet sin kunnskap. Resultatet er en ny programvare for gjennomføring av VTS-analyser. Basert på VTS-metoden™ og CIM® har VTS-analyse blitt en realitet.

VTS-metoden er en tilnærming til å vurdere og analysere risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori som identifiserer tre faktorer som må være til stede og samhandle for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem.

Sikker lagring

Når en skal vurdere verdier, trusler og sårbarheter er det ofte sensitive data involvert. Dette tar vi på høyeste alvor. Derfor kan vi stolt si at dine data er trygge hos oss. Gjennom eksisterende infrastruktur, som det nasjonale beredskapssytemet CIM driftes på, vil vi lagre dine data i henhold til gjeldende lovgivning i Norge. Nærmere informasjon finnes her og viser hva vi garanterer.

Pris

VTS-analyse tar hensyn til antall brukere av løsningen, og er delt inn i tre ulike nivå, avhengig av størrelse/antall brukere. Nærmere informasjon gis ved direkte henvendelse til en av våre kontaktpersoner, og kan finnes i prisoversikten.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.