Kontakter

Kontakter

Moduler i CIM - KontakterI håndtering av en hendelse er tid ofte en kritisk faktor. Med en oppdatert kontaktdatabase slipper du å bruke unødig tid på å skaffe en oversikt over hvem man kan kontakte om hva, hvem som kan brukes som ressurs, hvem som trenger hvilken informasjon, og så videre. I modulen Kontakter ivaretas oppdatert kontaktinformasjon for kontakter, brukere og ressurser. Dette er grunnleggende i et styringssystem og gjør data tilgjengelig for rask mobilisering, varsling og informasjon til deltakere og partene i en hendelse.

 

Det er vanlig å importere ulike kontakter fra andre systemer og lister, som ansattelister eller datasystemer som håndterer dette. LDAP, CSV, XML, XLSX/XLS støttes i tillegg til direkte import fra Active Directory (AD).   

 

I CIM kan du vedlikeholde ulike register med organisasjoner, kontakter, ressurser og annen relevant informasjon.

 • Organisasjoner og avdelinger
  CIM har et organisasjonsregister, der hver enhet (en organisasjon eller en avdeling) kan registreres med organisasjonsstruktur med underordnede avdelinger, kontaktinformasjon, personer, og ressurser som tilhører enheten. Du kan også vise andre typer informasjon knyttet til organisasjonen
 • Kontakter og brukere
  I CIM kan du registrere kontakter og brukere. En kontakt registreres med kontaktinformasjon, slik at han/hun kan inkluderes som deltaker i aktiviteter og oppdrag, eller legges til som mottaker for varslinger. En bruker har også brukernavn og passord, slik at han/hun kan logge på i CIM. En bruker kan bli tildelt én eller flere roller i installasjonen, som brukes som tilgangsstyring i CIM.
 • Presseregister
  Pressekontakter registreres med kontaktinformasjon i modulene for mediehåndtering som danner et presseregister som en del av kontaktregisteret i CIM
 • Ressurser
  For hver ressurs kan du angi tilgjengelighet for rask oversikt innenfor en type, kategori eller bruksområde. Ressurser kan knyttes til en organisasjon/avdeling, og motta varslinger
 • Pårørende
  Kontaktinformasjon om pårørende kan registreres og vedlikeholdes i CIM
 • Vaktlister
  Informasjon om hvem som har vakt i ulike funksjoner i virksomheten

Brukere, kontakter, pressekontakter, ressurser, organisasjoner og avdelinger kan legges til som mottagere av varslinger fra CIM – manuelt eller ved å opprette egendefinerte distribusjonslister klare for bruk.

 

Del på