CIM

CIM - Helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap

Du kan hverken sikre deg mot overraskelser eller eliminere all risiko – men du kan forberede deg på å takle det som kommer.  Med gode risiko- og sårbarhetsanalyser kan man til en viss grad forutse hvilke hendelser din virksomhet kan rammes av. Ingen hendelser er like, og man vet ikke på forhånd når noe skjer. Det er derfor viktig å ha så gode og oppdaterte planer som mulig – før det skjer.

 

CIM er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap. Vi sier at det er et helhetlig system fordi det støtter alle prosesser i beredskap:

 • Med CIM skaper du BEVISSTHET i virksomheten, om risikoer dere står ovenfor, hvilke rutiner og prosedyrer dere må forholde dere til, krav fra det offentlige og/eller uskrevne krav
 • Dere kan bygge SIKKERHET og TRYGGHET gjennom å samle planverk, ha tiltakskort og rutiner klare. Alle involverte har en dedikert rolle om uventet oppstår, og alle vet hva de skal gjøre, hvem de kan og skal kontakte, og hvilke ressurser som er tilgjengelige
 • Dere har HÅNDTERINGSEVNE til å arbeide strategisk med hendelsen som oppstår, siden alle parter har sine dedikerte oppgaver og gjøremål. Alt arbeid blir loggført og er sporbart. Dere har ett system som tar hånd om alle funksjoner i håndtering av en hendelse
 • Når dere kommer i normaliseringsfasen er alt dere har gjort logget og tatt vare på – slik at dere kan jobbe med læring og FORBEDRING.

Ingen organisasjoner er like. Dette gjelder også når det kommer til beredskap og krisehåndtering. Derfor har vi i F24 laget et modulbasert system bestående av over 40 ulike moduler som skal dekke ditt behov. Vi forstår også at du kan ha eksisterende systemer som dekker noen av de samme behovene som våre CIM moduler. Det er derfor viktig for oss å ha noen standard integrasjoner klar for deg og muligheter for å koble eksisterende systemer sammen med CIM.

 

De fleste modulene i CIM er tett integrerte med hverandre for å gi merverdi når de benyttes sammen, men noen ganger lager vi egne moduler for våre kunder. CIM er et standardprodukt og selv om det finnes mange konfigurasjoner, som HelseCIM, DSB-CIM, KunnskapsCIM, VegCIM etc. så er det samme teknologiske plattform og produkt. Fordelen er åpenbar – du kan bygge din CIM etter din organisasjon og ditt behov, så slipper du å endre din organisasjon etter produktet.

 

Trykk på en modul for å lese mer, og ta gjerne kontakt med oss hvis du er nysgjerrig eller ønsker mer informasjon.

 

CIM Connected

Mange stortingsmeldinger om samfunnssikkerhet har påpekt betydningen av godt samvirke mellom beredskapsaktørene. Erfaringer fra flere hendelser har samtidig vist at det er et behov for å styrke samordning og samhandling og at aktørene i størst mulig grad har et felles og fullstendig situasjonsbilde av hendelsen å handle ut fra.

 

Gjennom CIM Connected kan slik kommunikasjon mellom aktørene gjøres enklere. Egne systemer, andreaktørers systemer og vital infrastruktur kan være utilgjengelig, og gjør kommunikasjon og samhandling vanskelig. Korrekt og tilstrekkelig informasjon i den tidlige fasen av krisehåndteringen er viktig for å danne riktige situasjonsbilder, men irrelevant informasjon kan gjøre situasjonsbildet uoversiktlig.

 

Noen viktige stikkord knyttet til CIM Connected:

 • CIM Connected Risiko - del risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • CIM Connected Rapport – del rapporter og dokumenter
 • CIM Connected Ressurser – del kontaktinformasjon, varslings- og ressurslister

Og ikke minst, gjennom CIM Connected Logg kan du:

 • dele loggføringer i eget nettverk
 • dele loggføringer med andre CIM-installasjoner
 • motta loggføringer fra andre CIM-installasjoner
 • kategorisere og loggføre delte loggføringer i egen CIM-installasjon
 • vise loggføringer og felles logg på CIM informasjonstavler
 • vise loggføringer og felles logg i CIM Mobil

Ta kontakt med oss hvis du er nysgjerrig eller ønsker mer informasjon. CIM kan skreddersys til ditt behov, sammen finner vi ut hva vi skal fylle din CIM med.

Del på

Moduler i CIM

CIM er et modulbasert system som settes sammen for å dekke akkurat ditt behov. Vi har standard integrasjoner med en rekke vanlige systemer slik at disse kan integreres sømløst med CIM. Lesd mer og trykk deg inn på enkletmoduler for å lese mer.