Registrering på reiseregistrering.no er blitt enda enklere

Nå har det blitt vesentlig enklere å registrere utenlandsreiser. Utenriksdepartementet lanserte i juni en ny og forbedret løsning, men oppfordringen fra UD er den samme: Registrer deg uansett hvor du drar.

Friheten til å reise blir utfordret av krig, terror og økende hyppighet av naturkatastrofer. Ikke bare når du oppsøker konfliktområder, men også når du reiser til trygge områder.

Norsk UD spiller en helt avgjørende rolle når norske borgere havner i vanskelige situasjoner i utlandet. En viktig forutsetning for at UD kan bistå er at de vet hvor du er. På reiseregistrering.no kan du fortelle dem det.

For norske borgere på tur

«Vi anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg. Vurder alltid reisemål, reisens lengde og formål.»

Dette er UDs egen oppfordring til alle norske borgere. Legg merke til at UD ikke skiller mellom trygge og utrygge områder. Rådet gjelder uansett hvor du skal reise, og hvem som reiser. 

  • Oppgi hvem du reiser sammen med
    I kommentarfeltet kan du oppgi hvor mange personer som reiser sammen
  • Lag og foreninger på tur 
    En ekstra trygghet både for reiseledelse, deltakere og de som er hjemme. Tips gjerne de som er ansvarlige for en gruppetur om denne tjenesten.
  • Jobbreiser 
    Gjør det til en rutine at alle reiser i virksomheten registreres.

Økt trygghet

Nå er ikke hensikten med denne tjenesten å skremme vannet av folk, men utelukkende en forholdsregel som er smart å ta I TILFELLE noe alvorlig skulle hende der du oppholder deg. Igjen er det viktig å påpeke at trygge områder også kan rammes av uønskede hendelser. Terrorbombing, naturkatastrofer og flystyrter er eksempler på hendelser som ikke aksepterer grensen for trygge områder.

I tilfelle du er rammet av en krise på reise i utlandet vil det være til hjelp både for deg selv og for norske myndigheter at du har registrert reisen din på forhånd. UD vil umiddelbart varsle deg om hendelsen og gi deg råd om hvordan du skal forholde deg. Du gir UD en flying start med sin krisehåndtering, og dine pårørende har mulighet til å få opplysninger om deg og din situasjon selv om du ikke kan nås via tradisjonelle kanaler.

Enkel prosess

Det er enkelt å registrere seg på reiseregistrering.no. Dersom du ikke rekker det før du drar, kan du gjøre det mens du venter på flyplassen, eller når du har kommet fram. Tjenesten er tilgjengelig både fra laptop, nettbrett og mobil.

Sikker tjeneste

Denne tjenesten er veletablert og eid av norsk UD. Det er ikke en skytjeneste, men et driftssystem med servere i Norge, og som driftes og kontrolleres her. Informasjonen som lagres om deg blir derfor håndtert i henhold til norske lover og regler.

I en krisesituasjon vil UD hente ut informasjonen og bruke den i sitt krisestøtteverktøy. Du må samtykke til dette ved registrering, og opplysningene om deg slettes 30 dager etter reisens slutt.

Forhåndssjekk

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Du kan sjekke hva som gjelder for destinasjonen du ønsker å reise til på denne siden.

UD administrerer også Facebook-siden Reiseklar med UD, der du får oppdaterte reiseråd og annen reiserelatert informasjon.

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje Sæterbø

Jan Terje er Prosjekt- og sikkerhetsleder i F24 Nordics. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder, og har også en bachelorutdannelse i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Book en demo:

Avtal en uforpliktende demo

Hvordan kan CIM bidra i din organiasjon

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.