Får du egentlig nok læringsutbytte fra store nasjonale beredskapsøvelser?

Ressursene som brukes i en beredskapsøvelse er ikke alltid i samsvar med utbyttet av øvelsen. Dette er en erkjennelse mange har kommet til etter at den årlige, fullskalaøvelsen avdekket akkurat de samme kritiske punktene som året før. Og året før der igjen. 

Skjulte agendaer

Det kan være flere årsaker til at en virksomhet deltar i en omfattende beredskapsøvelse med flere aktører involvert:

  • Det gir et inntrykk av at man tar beredskapog krisehåndtering på alvor.
  • Myndighetene stiller krav om øvelse, og det er forventet at man deltar
  • Virksomheten blir målt på deltagelsen, og da gjerne på gjennomføring, ikke på resultat.

Slik trener du beredskapsorganisasjonen din uten bruk av mye ressurser. Last ned vår gratis e-bok.

Her snakker vi rett og slett om ytre motivasjon med null innvirkning på organisasjonens relle evne til å takle scenarioet det øves på.

For å oppnå læringsutbytte kreves det at organisasjonen er forberedt på å ta til seg lærdommen fra en øvelse. Uten denne kompetansen vil dere bare gå i sirkel. 

Kvalitet framfor kvantitet

Assisterende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Per Brekke, hevder i denne artikkelen på nrk.no at det for ofte handler om hvor mye en øver, mens det handler for lite om kvaliteten på øvelsene.

Jeg kunne ikke vært mer enig! Brekke og jeg er også samstemte i at det er først når organisasjonen evner å gjøre noe med det man har avdekket under øvelsene at disse får reell verdi. For egen regning vil jeg tilføye at alt annet handler om fasade.

Gå gjennom disse punktene, og sjekk om de er tilfredsstillende løst i organisasjonen din. Da får du en meget tydelig indikasjon på hvilket utbytte dere kan forvente fra en beredskapsøvelse.

Hope in a hanging snore

De store, nasjonale beredskapsøvelsene har det til felles med en konsert eller et idrettsarrangement at utøverne må være godt forberedt for å hevde seg.

Skippertak er en dårlig egnet arbeidsform også på dette feltet. En god måte å starte på er å gjøre små, men hyppige øvelser som ikke er særlig ressurskrevende. Eivind Moen har skrevet om ulike øvelsesformer i dette innlegget.

Vi har dessuten laget en samling øvingsforslag du kan laste ned ved å trykke på denne linken.

Gjennomfør disse jevnlig, så kan dere imøtese neste storøvelse med forventning. Mitt tips er at dere vil erfare at læringsutbyttet skiller seg vesentlig fra foregående øvelser.

Yngve Dyrøy

Yngve er sikkerhetsrådgiver at Advansia, part of AFRY (tidligere One World). Han har mer enn 25 års erfaring med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Han er utdannet ved Politihøgskolen og har i tillegg en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Yngve har blant annet jobbet ved Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og Norges Bank. Videre har han bred prosjektlederfaring med gjennomføring av ulike teknologiprosjekter. Yngve har de siste årene erfaring med beredskapsstøtteverktøyet CIM gjennom masterstudier, ansvarlig for implementering og systemeier i Norges Bank og som prosjektleder for innføring av CIM i en rekke organisasjoner.

Gratis e-bok:

Tren din beredskapsorganisasjon uten bruk av mye ressurser

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.