Kan norske toppledere bli involvert i valgfusk og informasjonskampanjer?

Den nylig avsluttede etterforskningen mot president Trump har synliggjort en form for sikkerhetstrussel og sårbarhet vi i økende grad må forberede oss på. Dette angår ikke bare samfunnets ledere, men en stor del av virksomhetene i offentlig og privat næringsliv.

La oss starte med å fastslå at vi ikke kommer til å analysere utredningen mot Trump. Vi vil vise at truslene vi står overfor gjør at ledere og organisasjoner i mange sektorer kan havne i en situasjon der man kan bli skyldig i kritikkverdige forhold uten å ha forårsaket sikkerhetsbrudd med forsett.

Sikkerhetstrusselen vi skal snakke om her kalles hybride trusler. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har nylig publisert Hybridundersøkelsen, og denne gir verdifull innsikt på et trusselområde med relativt nytt potensiale.

Sammensatte trusler

En hybrid operasjon kan best forklares med at det er en sammensatt aktivitet rettet mot et samfunn for å oppnå innflytelse, styre utvikling i en ønsket retning, eller forberede og bidra til maktovertakelse.

Begrepet hybrid henspiller på at aktørene tar i bruk et bredt spekter av militære, politiske, økonomiske, sivile og informasjons-instrumenter rettet mot det sivile samfunnet og den private sektor. Fake news, jamming av GPS-signaler, cyberangrep, valgmanipulasjon og destabilisering er eksempler på virkemidler som brukes.

Det er tydelig at befolkningen, lokalsamfunnet og næringslivet er typiske mål, men også kan spille rollen som god forebygger ved hjelp av en god sikkerhetskultur.

Endret risikoforståelse

Et mantra her på Beredskapsbloggen er: Forstå din risiko. Hybridundersøkelsen og dens underlag gir oss viktig innsikt i hvilke aktører som kan utgjøre en trussel, hva de kan ønske å oppnå, og hvilke virkemidler de vil ta i bruk.

Det er viktig å forstå for alle aktører i norsk samfunnsliv er at dette ikke bare angår staten og det offentlige. Tilsynelatende kan det som oppfattes som et lite angrep mot en virksomhet, være en del av et større, synkronisert angrep der man bruker hele spekteret av hybride trusler. I sum skaper dette lang større skader enn effekten av det ene angrepet en enkelt aktør blir utsatt for.

Vi har tidligere vist hvordan VTS-analyse er et godt egnet verktøy for å forstå risikobildet fra disse relativt nye truslene. I artikkelen, Er risikoanalysen din tilpasset dagens kriminalitetsbilde?, kan du lese mer om metoden og hvordan du bruker den.

Tilfredstill Sikkerhetslovens nye krav med VTA-analyse!

Sjekkliste og praktiske tips

 

Tillit som sårbarhet og beskyttelse

Tillit er en nøkkelvariabel i beskyttelse mot hybride trusler. Sosial tillit fremmer en sikkerhetsfølelse og bidrar til samarbeid og samhandling. Sosial tillit betyr at mennesker stoler på hverandre, strukturene i samfunnet og på autoritetene. Dette forbedrer vår mulighet til å forberede og beskytte flere kritiske funksjoner og daglige operasjoner. Nettopp derfor er tillit et mål for hybride operasjoner.

Virksomheter med en veletablert posisjon i samfunnet har gjerne stor tillit i befolkningen. En sentral og veletablert posisjon i det norske samfunn er et forhold som potensielt kan gjøre virksomheten til et mål for hybride trusler. For eksempel vil et angrep mot datasystemene til et sykehus være et ledd i et forsøk på å svekke befolkningens tillit til en svært viktig institusjon.

Hvordan beskytte seg mot hybride trusler?

Vi anbefaler på det varmeste at du gjør deg kjent med Hybridundersøkelsen og således oppdaterer deg på trusler og risiko forbundet med denne typen kriminalitet. I undersøkelsen finnes det en oversikt over de mest vanlige metodene og hvordan man beskytter seg mot dem. Man har kategorisert de ulike hendelsene i Informasjonspåvirkning, Cyberpåvirkning, Fysisk påvirkning og Finansiell påvirkning. Vi har gjengir her en kortversjon av denne oversikten, med ett eksempel fra hver kategori.

Skjermbilde 2019-03-29 kl. 05.19.27

Yngve Resell Mo

Yngve er Director Customer Success i Datec AS. Han var tidligere salgs- og markedsdirektør i F24 Nordics. Yngve er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. Yngve har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og har bistått mange større og mindre virksomheter i deres kommunikasjonsarbeid. Han har i tillegg gründet et kommunikasjonsbyrå.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.