Jeg skal gå Grønland på tvers – slik reduserer jeg risikoen.

Mitt inntrykk er at folk flest ser på det å reise på ekspedisjon som synonymt med å oppsøke farer. Nesten som å drive en form for ekstremsport, der man må være litt adrenalinjunkie for å sette pris på det. Ja, det er klart det kan oppstå farlige situasjoner, men det er ikke faren ved å gjøre noe som appellerer. Jeg oppsøker ikke fare for farens skyld, tvert i mot gjør jeg alt jeg kan for å minimere fare og risiko. Jeg kartlegger risikoen, dissekerer den ned til minste detalj, prøver å finne ut om det er kunnskap jeg kan erverve, noe jeg kan trene på eller utstyr jeg trenger for å fjerne eller redusere den.  

En grundig risikoanalyse er altså avgjørende for hvilke turer jeg gir meg i kast med. 

En oversiktlig metode for å kartlegge risikoer knyttet til virksomheten din. Last ned vår gratis e-bok her.

På ski over Grønland 

De fleste av oss dropper en systematisk og dokumentert gjennomgang av risiko når vi skal ut i naturen på fritiden. Begreper som risikoanalyse og beredskapsplan kobles gjerne til arbeidslivet. 

Ansvaret som følger med det å guide syv betalende deltakere trygt over Grønlandsisen, 600 km, inntil 2500 moh, uten etterforsyning langs ruta, fordrer et systematisk sikkerhetsarbeid.   

Derfor følger vi en praksis som jeg tror ligger ganske nært det man finner i risikoeksponert industri.   

Risikoanalyse

Hvitserk er den turoperatøren i verden som har ledet flest ekspedisjoner over Grønland og har med dette opparbeidet seg enorm erfaring. Denne erfaringen er samlet i en risikoanalyse som vi aktivt bruker i planleggingen av hver ny ekspedisjon. 

Her gjengir jeg kort noen punkter som viser hvordan man tenker for å minimere risiko på slike turer:

 1. En kryssing av innlandsisen ansees som en svært krevende tur, og her er noen åpenbare risikomomenter vi må kunne håndtere:
  • Vanskelige værforhold
  • Isbjørn
  • Helikoptertransport
  • Fysisk og mentalt krevende
  • Lang avstand til hjelp
 2. Hvitserk benytter alltid to guider på denne type ekspedisjoner, en hovedguide og en hjelpeguide. Guidene er håndplukket for sin erfaring og kunnskap om arktiske forhold. 
 3. Ekspedisjonene er alltid satt opp med utstyr i form av våpen, satellittkommunikasjon (Iridium satellittelefon, Iridium modem og InReach og VHF/UHF), samt nødpeilesender. 
 4. Det hjelper ikke at vi som guider er forberedt og at utstyret vi har med oss holder mål dersom ikke deltakerne er tilstrekkelig forberedt. I forkant av ekspedisjonen er det lagt opp til to samlinger, hvorav en forgår på Finse vinterstid. Der gjør vi en grovseleksjon og har mulighet til å fjerne deltagere som ikke egner seg for en slik tur, og underviser og trener inn rutiner med gruppen.  
 5. Dersom en uønsket hendelse mot formodning skulle oppstå under turen, har Hvitserk en døgnbemannet beredskapstelefon. Det er utarbeidet en detaljert beredskapsplan, og personell på hovedkontoret er drillet, gjennom øvelser og reelle hendelser, på å sette krisestab. 

Helskinnet hjem

Når vi analyserer risiko gjør vi det på egne vegne, altså ikke sikkerhet for en båtferd vi selv ikke er om bord på. Gjør vi en god analyse øker sannsynligheten for en problemfri ferd over isen hvor eventuelle overraskelser primært er av det gode slaget. Resultatet av analysen skal vi leve av og med i 30 døgn – dag som natt.   

Vi klarer selvsagt ikke å fjerne all risiko, men opplever gjestene turen som ekstremt risikabelt og hasardiøst, og at det var opp til fru Fortuna om vi skulle komme helskinnet hjem, har jeg mislykkes. Det er turgleden, naturopplevelsen, det fysiske slitet og de mentale utfordringene, etterfulgt av mestringsfølelse og stolthet, jeg ønsker at de skal sitte igjen med.

Noen har gått foran

Selv om Nansens kryssing av Grønland kanskje er blant de meste kjente utført av nordmenn, vil jeg trekke fram Roald Amundsens berømte ord om at hell vil følge den forberedte:  

«Seier venter den, som har alt i orden – held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide –uheld kaldes det».

De som bokstavelig talt har gått før oss har gjort erfaringer vi kan dra stor nytte av. Vi prøver å leve etter dette når vi planlegger og gjennomfører våre turer.

Halvor Marius Hagen

Halvor Marius er utdannet bioingeniør og har jobbet i Forsvaret, Kripos og Politiets Utlendingsenhet. Han har siden barnsben av drevet et variert friluftsliv sommer som vinter, med både lengre og kortere turer på ski, til fots i kajakk eller kano. Har blant annet gått over Grønland og Nordvestpassasjen på ski og padlet Big Salomon River i Canada. Halvor Marius var rådgiver i One World.

Gratis e-bok:

Slik kommer du i gang med risikovurdering

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.