Krisestøtteverktøy for vannbransjen – VannCIM

Vann-CIM tilrettelegger for anvendelse av moduler i CIM som allerede eksisterer i DSB-CIM. Disse modulene fylles med innhold, maler og oppsett som er nyttige og relevante for vann og avløp. Dermed er veien frem til å ta i bruk CIM mye kortere. Bruk av CIM vil gi sikrere og mer forutsigbar krisehåndtering, siden rutiner og tiltakskort mm. er tilrettelagt og forberedt. Videre vil kommunikasjon og deling av informasjon med kommunens krisestab og kriseorganisasjon være svært enkel.

Fordeler ved bruk av VannCIM:
  • Økt beredskap og krisehåndterings kapasitet ved å ha systemer tilpasset eget virksomhetsområde, og som samtidig inngår i kommunenes overordnede systemer
  • Tiltakskort for ulike situasjoner ligger inne. Disse må til passes lokalt, men det utgjør trolig bare 30% av arbeidet med å utarbeide disse i sin helhet.
  • Beste praksis innarbeides
  • Bedre koordinering med resten av kommunens beredskapsorganisasjon
  • Integrasjon mot kartløsninger vil trolig bli tilgjengelig

Norsk Vann oppfordrer til å ta i bruk denne modulen og ytterligere profesjonalisere krisehåndteringen i vannbransjen.

Fyll ut skjerma til høyre så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid. 

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.