Nytt verktøy: Saksbehandling på dine premisser

Som programvareutvikler og leverandør av løsninger som bidrar til å skape merverdi og struktur, mottar vi heldigvis mange gode innspill og ønsker fra brukere om å forbedre ulike arbeidsprosesser. Blant annet derfor har vi nå utviklet ny og oppdatert funksjonalitet i CIM, som vi har kalt Case Management.

Med Case Management får man høy fleksibilitet slik at man enkelt kan lage egne skjema med tekstfelt og nedtrekkslister. Noe av bakgrunnen for videreutviklingen har vært vår  erfaring med avviksmodulen og tilhørende skjema. Case Management er derimot mye mer enn som så. Her får saksbehandling en ny mening i CIM, og muligheten for å følge opp et bredt spekter av saker og forhold i virksomheten øker betraktelig.

Kom raskt i gang med avvikshåndtering – last med vår gratis guide til HMS- og avvikshåndtering her.

Saker og forhold kan for eksempel være:

Innmelding og behandling av:

  • kvalitetsavvik og HMS-avvik
  • feriesøknader
  • skader og feil på utstyr og materiell
  • IKT-avvik
  • internbestilling av produkter og tjenester
  • driftsrelaterte oppdrag
  • brukertjenester
  • arbeidsordrer

Rapportering og oppfølging av:

  • personellskader
  • mer alvorlige forhold som branntilløp, innbrudd, trusler, tyveri, svinn og/eller skadelige utslipp

Listen over type saker og forhold som kan følges opp med Case Management er som en skjønner lang. Noe av styrken i Case Management er fleksibiliteten og at det er mulig for deg som kunde å lage tilpassede skjema, med ulikt oppsett og struktur. Slik blir også innrapporteringen mer intuitiv for brukere, som øker både kvalitet og tillit til systemet.

En annen styrke med Case Management er at skjema kan inneholde koblinger til  lokasjoner eller objekter. Mange er kjent med at vi i den senere tid har lansert funksjonalitet i CIM for å definere lokasjoner og objekter. Innrapporterte saker og forhold kan dermed enkelt knyttes til objekter og lokasjoner som allerede er definert i CIM. Oppfølgingen kan dermed bli mer presis og få riktig prioritet. Spesielt vil dette komme større virksomheter til gode, som ofte har et stort antall lokasjoner, og et høyt antall personer som skal følge opp materiell eller status på de ulike stedene.

Som når en hendelse håndteres, er det behov for en logg for hver sak slik at det er enkelt å følge utvikling og status. Case Management leveres derfor med en komplett logg for ulike aksjoner og oppdateringer av saken. Funksjonalitet for informasjonsvarsling knyttet til hver enkelt sak er også kraftig forbedret, og det er blant annet mulig å sette opp egne varslingsmaler for Case Management. Dette gjør at informasjonsformidlingen kan gjøres presis og lettforståelig, og det er mulig med en bedre oppdatering til de som trenger det når status endrer seg i oppfølgingen av et forhold.

Statistikk og rapportering er også viktig i dette arbeidet, og vi har jobbet mye med gode løsninger for dette i Case Management. Det vil bli mulig å følge endringer i status, fremdrift og behandlingstid, og du vil ha mulighet for å definere egne maler og kriterier for rapporter. Her vil kun fantasien sette grensene.

Det vil også bli mulig å knytte Case Management til andre moduler i CIM og etter hvert også til andre systemer, slik at informasjon fra andre virksomhetskritiske kilder og systemer automatisk hentes inn i skjemaer. Dermed vil saksbehandling kunne startes raskere og med mer presis informasjon, og kritiske forhold kan raskt bli håndtert. Brukeropplevelsen vil bli god gjennom vårt fokus på å tilpasse funksjonalitet til nettbrett og telefoner.

Ved lansering kommer vi til å sette opp et webseminar hvor vi tar en omfattende gjennomgang av funksjonaliteten – Følg med på nettsidene våre. Er du allerede nysgjerrig, og ønsker mer informasjon om Case Management, inviterer vi deg til å ta kontakt.

Tips en venn om denne artikkelen!

F24 Nordics

F24 Nordics har ca. 40 ansatte og utvikler og drifter software-løsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, med vårt flaggskip CIM®. F24 Nordics AS er en del av F24-gruppen som har sitt hovedkvarter i München, Tyskland.

Gratis e-bok:

Slik kommer du raskt i gang med

AVVIKSHÅNDTERING

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.