Historie og fakta om F24 Nordics og CIM

Om F24 Nordics

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics AS ble til da One Voice AS forente krefter med den pan-europeisk markedsleder på feltet for varsling, krisehåndtering og kritisk kommunikasjon, F24 AG i mai 2019.

Siden 2006 har F24 Nordics støttet, blant annet nasjonal beredskap i Norge ved å bygge et landsdekkende krisehåndteringssystem for offentlig sektor, som inkluderer departementer, direktorater, politi, helse, utdanningsinstitusjoner, transport, lokale og regionale myndigheter. 

F24 Nordics utvikler og drifter programvare-løsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, med vårt flaggskip CIM®.

Om CIM som motor i nasjonal beredskap

CIM ble til, som et resultat av Åstad-ulykken i 2000 og etter vår tids største naturkatastrofe, tsunamien i Asia i 2004. Ambisjonen var å støtte norske myndigheter med å håndtere katastrofer og kriser med potensiale for å ramme norske innbyggere både her hjemme og i utlandet.

Flaggskipproduktet CIM gjør virksomheter og organisasjoner i stand til å ivareta sine verdier og omdømme før, under, og etter en uønsket hendelse. CIM er et komplett styringssystem for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og ivaretar alle prosesser i beredskapssyklusen, og benyttes i dag i en rekke bransjer og sektorer som er spesielt utsatt. CIM benyttes i over 100 land, og vi har i overkant av 700 kunder. Vi er sentral i nasjonal beredskap mot kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, drivstoff, elektronisk kommunikasjon, fremkommelighet, helse og omsorg, nød- og redningstjeneste og ikke minst kommuners evne til krisehåndtering og ledelse.

Et bevis på CIMs unike fleksibilitet og støtte til kjerneprosessene i beredskap og krisehåndtering, er bruken i mange ‘Blue-Chip’-selskap i krevende industrier som energi, offshore, flyindustrien, matproduksjon, transport, etc.

Om F24 AG

F24 er den ledende leverandøren av software-as-a-service (SaaS) for varslingstjenester og krisehåndtering (FACT24) og sensitiv og kritisk kommunikasjon (eCall) i Europa. Med FACT24 tilbyr selskapet en innovativ løsning, som hjelper selskaper rundt om i verden til å effektivt håndtere hendelser, kriser og kritiske situasjoner. I tillegg bidrar eCall-plattformen til massekommunikasjon av kritisk og konfidensiell informasjon i forretningsmiljøer.

F24 ble stiftet i 2000, og har sitt hovedkvarter i München, Tyskland. Med datterselskaper inkludert, støtter selskapet mer enn 3000 selskaper og organisasjoner i mer enn 100 land rundt om i verden, i deres arbeid med daglig kommunikasjon av kritisk og konfidensiell kommunikasjon, under uønskede hendelser og kriser. Dette gjør F24-gruppen til en av verdens ledende SaaS-leverandører for varslingstjenester og krisehåndtering, i tillegg til kritisk kommunikasjon på bedriftsmarkedet.

F24 er det første selskapet i verden til å bli sertifisert av ‘The British Standards Institution’ (BSI) for sitt integrerte informasjonssikkerhets-, og forretningskontinuitetsstyringssystem. F24 er det første, og eneste europeiske selskap listet i ‘Gartner Report’ for krise/massekommunikasjonsløsninger.

Pressekontakter:

F24 AG
Dr. Stefanie Hauer
Kommunikasjon konsern

+49 89 2323 638-0
presse@f24.com
www.f24.com

F24 Nordics
+47 40 00 19 08
nordics.mail@f24.com

Karriere

Vi er alltid på jakt etter gode hoder! Hos oss vil du jobbe sammen med engasjerte og pålitelige medarbeidere i team og alene. Vi setter pris på kvalitet og ærlighet, og mennesker som jobber sammen mot felles mål.

Se våre ledige stillinger her.

Våre partnere

Gjennom våre partnere evner vi å levere et enda bedre og mer helhetlig produkt.

Sertifiseringer

F24 Nordics AS og vårt styringssystem CIM® er ISO-sertifisert etter standardene ISO 9001 og ISO 27001

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.