Vi er alltid på jakt etter gode hoder!

Hos oss vil du jobbe sammen med engasjerte og pålitelige medarbeidere i team og alene. Vi setter pris på kvalitet og ærlighet, og mennesker som jobber sammen mot felles mål.

Vi har systemutviklere, testere, supportmedarbeidere og driftere som jobber tett sammen i utvikling av produkter og tjenester. Våre markedsførere, selgere og prosjektledere sørger for at CIM oppleves som et sikkert, enkelt og brukervennlig produkt hos våre kunder.

Vår administrasjon og ledelse består av engasjerte medarbeidere som jobber for at du og våre kunder skal ha en positiv opplevelse av oss.

Hos oss blir du tatt vare på fra første stund! Din arbeidsplass er klargjort, dine verktøy er klare til bruk, du er fra dag en i gang med vårt velkomstprogram, som inkluderer grunnleggende opplæring, innføring i rutiner, samtaler med sentrale kollega og avklaring av dine og våre forventninger.

Hos oss får du blant annet: 

Utlyste stillinger

For tiden har vi ingen utlyste stillinger.

Åpen søknad

Vi er alltid på jakt etter gode hoder – Hvis du ønsker en ny, utforderende og interessant hverdag med meningsfulle arbeidsoppgaver – send gjerne en åpen søknad med CV til karriere@onevoice.no.

F24 Nordics og CIM

CIM er verdens ledende produkt innen beredskap og krisehåndtering. Våre produkter brukes av kunder med profesjonelle behov for forebygging og beredskap mot alvorlige hendelser og katastrofer, i alle sektorer i Norge og ikke minst internasjonal luftfart, transport, olje, gass og energisektor.

F24 Nordics er en voksende teknologibedrift, med ca. 40 ansatte. Vi er en del av F24-gruppen som har hovedkontor i München. Vår programvare CIM, benyttes til blant annet til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, varsling og mobilisering, samt krisehåndtering.

Vår visjon: Vi skal sette våre kunder i stand til å ivareta sine verdier og sitt omdømme i hendelser som har potensiale til å true virksomheten og dens omgivelser. Vi skal – ved vår leveranse av styringssystemet CIM – bidra til at vårt samfunn er i stand til å styre sikkerhet- og beredskapsarbeidet, og håndtere alle typer hendelser.

Illustrering av at vi er inne i en nye normal tid

Webseminar: Hva gjør vi når en krisesituasjon blir den nye normalen?

Les mer
Varsling via meldinger fra telefon

9 ting du må huske ved kjøp av alarm og varslingssystem

Les mer

Webseminar: Krisestøtteverktøy for vannbransjen – VannCIM

Les mer

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.