Sertifiseringer

ISO 9001 og 27001, og Achilles JQS

Styringssystemet til F24 Nordics AS ble sertifisert for de to ISO-standardene 9001 og 27001 i august 2015, og resertifisert i 2018. Sertifiseringen er et resultat av et langsiktig arbeid med vårt kvalitet- og styringssystem CIM, og har sin bakgrunn i et større krav fra markedet, om beviselig kvalitet på våre produkt og leveranser. Vi er i tillegg sertifisert i Achilles JQS.

 

Hvorfor ISO-sertifisert?

Å bli ISO-sertifisert innebærer en garanti for at sertifikatet er internasjonalt anerkjent. Periodisk revisjon sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt.

Tredjeparts objektive vurdering sikrer at man ikke ser seg blind på inngrodde rutiner, men kritisk vurderer dem med sikte på forbedring.

 

Hva betyr ISO-sertifisering for deg?

For oss er arbeidet med ISO-sertifiseringen et ledd i vårt arbeid for økt kvalitet og sikkerhet. Alt vi gjør knyttet til kvalitet og sikkerhet i våre produkt og tjenester skal komme våre kunder til gode. Vi etterstreber å alltid gi deg den nødvendige tryggheten for at din informasjon ivaretas på en forskriftsmessig og eksemplarisk måte. Samtidig er det vårt ansvar å ha etablerte rutiner, som igjen sikrer at våre forpliktelser ovenfor hver enkelt kunde er ivaretatt. Du kan føle deg trygg som kunde hos F24!

 

Fakta - ISO 9001

Et ISO 9001-sertifikat viser at styringssystemet er målt mot en standard for beste praksis innen kvalitetsstyring og funnet å være i samsvar med denne. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser kundene at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

 

Se og last ned vårt ISO 9001-sertifikat her

 

Fakta - ISO 27001

Et ISO 27001 sertifikat viser at styringssystemet er målt mot en standard for beste praksis innen informasjonssikkerhet og funnet å være i samsvar med denne. Sertifisering av et uavhengig sertifiseringsorgan viser at man har truffet nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer.

 

Se og last ned vårt ISO 27001-sertifikat her

 

Achilles JQS 

Achilles JQS er en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien, hvor leverandører pre-kvalifiseres for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører i Norge og Danmark. Vår nåværende sertifisering hos Achilles, er gyldig til desember 2020.

 

Se og last ned vår Achilles JQS sertifikat her.

 

 

ISO 9001ISO 27001

Del på