Informasjonssikkerhet

Din informasjonssikkerhet – vår prioritet!

F24 Nordics AS er underlagt Sikkerhetsloven. Hos oss står sikkerhet høyt på agendaen gjennom våre daglige rutiner knyttet til kvalitet og sikkerhet.

 

Vi garanterer:

Konfidensialitet og integritet

 • Våre løsninger driftes av F24 Nordics med støtte fra dedikert driftspartner
 • Vi eier, sikrer og kontrollerer alle servere og all infrastruktur selv. CIM driftes på geografisk separerte og strengt sikrede datasentre lokalisert i Norge; ingen informasjon er lagret i en kommersiell skytjeneste
 • Vi, våre partnere og våre kunder utfører regelmessige sikkerhetstester på våre løsninger – produkt så vel som system
 • Kundeinstallasjoner er strengt separert. Tilgang til innhold og informasjon kontrolleres av kundene selv
 • All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert
 • Oppgraderinger gjøres sømløst og fortløpende og i dialog med deg som kunde

 

Tilgjengelighet

 • Vi overvåker alle installasjoner 24/7/365
 • Vi kan levere høysikker drift med EMP-sikring nivå 2 
 • Vi tilbyr 24/7/365 vakttjeneste for driftsavbrudd og en dedikert kriseorganisasjon som ivaretar større avvik og hendelser
 • Vi tilbyr kritisk support 24/7/365
 • Vi har kontinuerlig overvåkning av både servere og infrastruktur med automatisk varsling ved avvik
 • Vi utfører geografisk redundant daglig backup av alle data
 • Alle driftskomponenter leveres av anerkjente leverandører

 

Vår kvalitets- og sikkerhetsstyring

Vi lever som vi predikerer - vi bruker vårt eget produkt som styringssystem.

 

Vi er underlagt Sikkerhetsloven som følge av vår og vårt produkts rolle i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

 

Ansatte i F24, hos vår dedikerte driftspartner og utvalgte partnere har nasjonal sikkerhetsklarering. Vi autoriserer, tester og reviderer alle ansatte, partnere og leverandører involvert.

 

Våre sertifiseringer og klareringer omfatter hele virksomheten og styringssystemet

 • ISO 9001 (krav til kvalitetsstyring) sertifisering
 • ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet) sertifisering