Krisehåndtering med CIM

Helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap. Du kan ikke eliminere all risiko – men du kan forberede deg på å takle det som kommer.

CIM kan bistå deg under en krisesituasjon

Når det uventede skjer er det for sent å planlegge. Ingen kan hindre at kritiske situasjoner oppstår, men med god beredskap kan man begrense skadeomfanget, slik at de involverte ivaretas og at ikke virksomheten kommer svekket ut av situasjonen.

Krisehåndtering med CIM betyr:

Møte

Risiko

Risiko er knyttet til eksistens og/eller aktivitet, altså knyttet til det meste av det vi gjør. Du må identifisere de områdene hvor det er mulig og ønskelig å redusere sannsynligheten eller konsekvens.

Tiltakskort

Beredskap

Beredskap handler om å være forberedt på det uventede. Det krevende å beholde roen og ta de riktige beslutningene i en krise. Du må forberede deg, og da trenger du et spesiallaget verktøy  å støtte deg på!

Påminnelse

Varsling og mobilisering

I en krisesituasjon er tid en kritisk faktor. Med CIM kan du med to tastetrykk sende ut forhåndsdefinert meldinger til forhåndsdefinerte mottakere på forhåndsdefinerte kanaler.

Krisehåndtering

Måten du håndterer krisen på er helt avgjørende for hvor hardt den rammer din arbeidsplass. Du må reagere raskt, med riktige tiltak, til rett tid. Med CIM systematiserer og organiserer du rutinemessige oppgaver.

Moduler i CIM

Ingen organisasjoner er like. Dette gjelder også når det kommer til beredskap og krisehåndtering. Derfor har vi i F24 laget et modulbasert system bestående av over 40 ulike moduler som skal dekke ditt behov.

Tjenester

Å anskaffe og ta i bruk et nytt verktøy krever et definert formål og en plan. Vi tilbyr blant annet kurs, digital opplæring, seminar og konferanse og webseminarer.

Blogg

Våre fageksperter deler sine erfaringer rundt beredskap, risiko og krisehåndtering og de tiltakene du bør ta for å møte utfordringene.

Ressurser

Lær mer om beredskap, krisehåndtering og risiko gjennom våre ressurser som e-bøker, kundehistorier og videoer.

Vet du hvor dataene dine lagres, og hvem som har tilgang til dem?

Les mer
Koronapandemien-6-tips-2020-blogg

Koronapandemien – 6 tips som gjør at du står sterkere hvis vi får en oppblomstring

Les mer

Beredskap vs. krisehåndtering – likheter og forskjeller

Les mer

Hvem tenker strategisk når alle er opptatt med å håndtere krisen?

Les mer

Er du klar for å evaluere egen innsats og gjennomføring?

Les mer

Leveranse og support fra F24 i krisetider

Les mer

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
mail@onevoice.no

Support F24 Nordics
support@onevoice.no

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.