Personvern, bruksvilkår og bruk av informasjonskapsler

Vi i F24 Nordics er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og bruksvilkårene, og informasjon av cookies gjelder for alle våre nettsteder (cim-no.f24.com,  vtsanalyse.no, xpolar.no, cimkonferansen.no) og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling, bruk av data og dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene.

Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

Personvernerklæring og bruksvilkår for F24 Nordics sine digitale kanaler

Personvernerklæring, bruksvilkår og bruk av informasjonskapsler

Vi i F24 Nordics AS («F24») er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og bruksvilkårene (disse omtales heretter i fellesskap som «vilkårene») gjelder for våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogg, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer («digitale kanaler»).

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling og bruk av data. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

Denne versjonen (v1.0) er oppdatert 9. mars 2018.


A. Personvernerklæring

1. Terminologi

Her definerer vi noen viktige begreper:

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger behandler vi?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Våre «digitale kanaler» omfatter våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel blogger, e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.
   

2. Hvordan samler vi personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke av våre digitale kanaler du bruker, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og blogger, fyller ut et skjema, eller kontakter oss.  
 • registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjon du ber om.

Vi har profiler/sider i sosiale medier. Når du besøker disse sidene, eksempelvis vår selskapsside på Facebook, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies finner du i det respektive sosiale mediet, eksempelvis Facebook sine sider for personvern og informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger.
 • Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato og kjønn.
 • Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med kundestøtte.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.). Les mer under «Navigasjonsinformasjon» som beskriver dette grundigere.
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord.
 • Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.

4. Navigasjonsinformasjon

Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler i punkt 9. 

Loggfiler
Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra.

Vårt nettsted er installert på en server hvor alle besøk lagres i en besøkslogg og en feilmeldingslogg hvor din IP-adresse knyttes til besøket og tidspunktet for besøket. Dette gjør vi for å kunne feilsøke eventuelle problemer, utlevere data til myndigheter i de tilfeller en begjæring foreligger, samt å kunne identifisere og sperre for hackerangrep. Persondata som samles inn på vårt nettsted vil oppbevares i en sikkerhetskopi i inntil 1 måned etter at data er slettet. Dette fordi vi er avhengig av å kunne hente inn all data i tilfelle det oppstår et fullstendig datatap.

Sporingspiksler (f.eks Clear gifs, web beacons, web bugs)
Vi bruker sporingspiksler (også kalt for clear gifs, web beacons, web bugs), som hjelper oss med å forbedre våre digitale kanaler, ved å fortelle oss hvilket innhold som blir vist. Sporingspiksler er små grafikkelementer med en unik identifikator, lik funksjonen til informasjonskapsler, og brukes til å spore atferden til brukere på nett. I motsetning til informasjonskapsler, som er lagret på brukerens harddisk, er sporingspiksler usynlig bakt inn i våre digitale kanaler, eller i e-poster. Dette lar oss måle effekten av markedsføringen vår. Vi knytter informasjonen vi samler opp fra e-poster til kundens personlige informasjon.


Reklame
Vi kan bruke tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler og sporingspiksler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet: https://www.youronlinechoices.com/. Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame.

5. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:

Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med:

 • levering av innhold når du etterspør det, for eksempel e-post til mottaker som har meldt seg på nyhetsbrev eller abonnement på bloggoppdateringer,
 • identifikasjon av kunder,
 • fakturering og betalingsoppfølging, og
 • feilretting, kundeservice og klagebehandling.

Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forbedre og videreutvikle våre tjenester og digitale kanaler.

Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring, herunder

 • å lage målgrupper for markedsføring
 • å tilpasse og rette markedsføringen, eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre digitale kanaler
 • utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt
 • markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.
 • å «vaske» kontaktinformasjon mot registrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene

Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i våre digitale kanaler. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk.

Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Vi behandler primært personopplysninger basert på samtykke. Når behandlingen skjer basert på samtykke kan du trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse.

6. Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

7. Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

 • Databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området. 
 • Andre parter med ditt samtykke.

Vi kan også utlevere informasjon:

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser. 
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.

8. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i vilkårene, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som å (i) være kunde av oss, (ii) ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, (iii) aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, elektroniske meldinger eller elektroniske skjemaer, (iv) vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

9. Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke. Ved å bruke våre digitale kanaler med en nettleser hvor innstillingene gjør det mulig å lagre cookies på enheten samtykker du til vår bruk av cookies.

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (for eksempel Facebook sine sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

10. Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

Du har rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg, 
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
 • trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg,
 • deaktivere innsamling av data for Google Analytics.

Vi er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet. Dersom du mener at vi ikke følger disse vilkårene eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

11. Endringer i vilkårene

Etter hvert som våre forretningsvirksomhet og verktøy utvikler seg kan vi ha behov for å oppdatere vilkårene. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom vilkårene jevnlig. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller varsler i våre digitale kanaler.

12. Hvordan kontakte oss?

F24 Nordics AS (org. nr. 989 590 014), Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på e-post til vårt personvernombud på 

dataprotectionofficer@onevoice.no.

13. ISO 27001

Styringssystemet til F24 Nordics AS ble sertifisert for de to ISO-standardene 9001 og 27001 i august 2015.

For F24 er arbeidet med ISO-sertifiseringen et ledd i vårt arbeid for økt kvalitet og sikkerhet. Alt vi gjør knyttet til kvalitet og sikkerhet i våre produkt og tjenester skal komme våre kunder til gode. Vi etterstreber å alltid gi deg den nødvendige tryggheten for at din informasjon ivaretas på en forskriftsmessig og eksemplarisk måte. Samtidig er det vårt ansvar å ha etablerte rutiner, som igjen sikrer at våre forpliktelser ovenfor hver enkelt kunde er ivaretatt. Du kan føle deg trygg som kunde hos F24 Nordics.

B. Bruksvilkår

 Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk.

1. Tillatt bruk

Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt, personlig formål, og/eller for å lære om F24 produkter og tjenester, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.

2. Forbudt bruk

Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil:

 • Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.
 • Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
 • Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.
 • Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser.
 • Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
 • Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
 • Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.
 • Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som F24 tilbyr for tilgang til kanalene.
 • Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.
 • Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

3. Opphavsrett og varemerker

Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er F24 eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. F24 har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. F24 sin logo og andre merker som brukes av F24 fra tid til annen er varemerker og F24 eiendom.

4. Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss, godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.

5. Linker til tredjepartsnettsider

Linker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse linkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike linker eller informasjon betyr ikke at F24 bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. F24 er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. F24 er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter linkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.

6. Nedlasting av filer

F24 kan ikke garantere eller stå innenfor at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

7. Ansvarsfraskrivelse/begrensning av ansvar

F24 og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal F24 og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om F24 eller noen av F24 partnere har blitt informert om muligheten for skade.

8. Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde F24 , dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.

Bruk av informasjonskapsler

Våre digitale kanaler bruker informasjonskapsler (cookies). Her finner du informasjon om hva cookies er, hva vi bruker cookies til og samtykke til bruk av cookies.

Hva er cookies?

En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens enhet når brukeren besøker en digital kanal, eksempelvis en nettside. Cookies brukes eksempelvis til å lagre innloggingsdetaljer eller huske informasjon fra en sidevisning til en annen.

Cookies kan være nyttig både for eier og bruker av en digital kanal. Eier kan eksempelvis tilpasse tjenesten ut fra informasjon som lagres. For bruker kan eksempelvis besøk i den digitale kanalen oppleves som mer tilpasset og brukervennlig.

Du kan velge å ikke tillate bruk av cookies, men våre digitale kanaler vil ikke fungere optimalt dersom bruk av cookies ikke tillates. De fleste nettlesere lar deg endre innstillingene slik at nettleseren ikke muliggjør bruk av cookies. De fleste nettlesere lar deg også slette cookies som allerede er lagret på din enhet. Hvordan du aktiverer, deaktiverer og sletter cookies varierer fra nettleser til nettleser, og du finner gjerne informasjon om dette på leverandørens nettsted eller under «Hjelp» i nettleseren.

Hva brukes cookies til i våre digitale kanaler?

Vi bruker typisk informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål: 

 • Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Informasjonskapsler er viktig for driften av våre digitale kanaler, og de legger til rette for en god brukeropplevelse.
 • Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale kanaler, slik at vi kan forbedre disse.  Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke sider som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider.
 • Bruksanalyse: Vi bruker informasjonskapsler til å samle statistiske opplysninger om antall besøkende på våre digitale kanaler, samt til å evaluere effekten av annonsering. Vi kan samle inn informasjon fra for eksempel markedsføringsmateriell og nyhetsskriv sendt per e-post, for å finne ut om meldingene ble åpnet og om brukerne har klikket på lenker til våre nettsider i meldingen.
 • Målretting av markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi også samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker gjennom bruk av såkalte målgrupper.

Følgende systemer kan plassere cookies på din enhet når du bruker våre digitale kanaler:

 • Google Analytics: webstatistikk
  • Brukes til å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med webanalyse.
 • Google Ads: konverteringssporing og remarketing
  • Brukes for å a) måle konverteringer og b) vise målrettede annonser basert innhold du har sett i våre digitale kanaler.
 • Facebook: sosiale knapper, konverteringssporing og retargeting
  • Brukes for å a) vise sosiale knapper i digitale kanaler, b) måle konverteringer og c) vise målrettede annonser basert på innhold du har lest i våre kanaler.
 • LinkedIn: sosiale knapper
  • Brukes for å vise sosiale knapper i digitale kanaler.
 • YouTube: sosiale knapper
  • Brukes for å vise sosiale knapper i digitale kanaler.

Pardot Marketing Automation System (“Pardot MAS”)

F24 bruker en programvare, Pardot Marketing Automation system, for å analysere bruken en besøkende har på våre nettsider. I tillegg bruker vi Pardot MAS til å sende ut nyhetsbrev til dere som abonnerer på det.

Når du besøker våre nettsider, registreres din klikkbane i Pardot og det blir opprettet en individuell brukerprofil ved hjelp av et pseudonym. For å få til dette brukes det informasjonskapsler som tillater gjenkjenning av din nettleser. Du kan når som helst deaktivere din pseudonyme brukerprofil ved å konfigurere nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet «pardot.com» ikke godtas. Dette kan imidlertid resultere i noen begrensninger i funksjonene og brukervennligheten på nettsidene våre.

For å gi deg et tilbud eller produktinformasjon som er så interessant som mulig, og i den grad du samtykker til det, er det mulig å slå sammen dine personlige data med dataene til din pseudonyme brukerprofil via informasjonskapslene. Et eksempel på dette er hvis du bestiller et nyhetsbrev eller fyller ut et skjema og dermed legger inn personlig informasjon. Du kan når som helst ta kontakt med oss på dataprotection@f24.com for å fjerne denne bruken av dine personlige opplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Nyhetsbrevene våre inneholder såkalte webbeacons. Disse gir oss tilbakemelding på om du for eksempel åpner og leser e-post og klikker på lenker i nyhetsbrevet. Vi bruker dette til å gjøre innholdet i nyhetsbrev og nettsidene våre mer relevant og interessant for deg.

Nyhetsbrev / F24 News (Art. 6 para. 1 lit. en EUs GDPR)

Du kan abonnere gratis på våre nyhetsbrev via våre nettsider (F24 News), ved å registrere din e-postadresse og ditt navn. Nyhetsbrev vil da bli sendt personlig til deg. Vi ivaretar prinsippet om dataminimering som innebærer at vi begrenser mengden innsamlede personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere innsamlingsformålet, da bare e-postadressen og evt navnet for personlige nyhetsbrev er obligatorisk felt i våre skjema. Av tekniske årsaker og for juridisk beskyttelse behandles også IP-adressen din når du bestiller nyhetsbrevet. Vi bruker «double opt-in» for å sende nyhetsbrev på e-post. Double opt-in betyr at du bare vil motta nyhetsbrev og informasjon på e-post fra oss hvis du på forhånd har uttrykkelig bekreftet at vi skal aktivere nyhetsbrevtjenesten for deg. Vi sender deg derfor en e-post der vi ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss.

Selvfølgelig kan du når som helst si opp ditt abonnement ved å trykke på avmeldingslenken som ligger i nyhetsbrevene og dermed tilbakekalle ditt samtykke. Du har også tilsvarende avmeldingsmulighet via vår nettside.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.