Sover vi godt under koronakrisen?

Jeg er så fantastisk heldig at jeg kan få lov til å gå på jobben hver dag under denne koronahendelsen. Jeg har ikke tatt meg tid til å reflektere over dette, men du verden så takknemlig jeg er for å ha en jobb å gå til og meningsfulle arbeidsoppgaver i en tid som dette.

Jeg jobber selvfølgelig fra hjemmekontor for å kunne tilby en beredskaps- og krisehåndteringsplattform til alle våre 1000 kunder – hvor alle er berørt! Dette er vår eksamen.

Jeg tenker med gru på hva som ville ha skjedd dersom vi ikke hadde klart å levere! Tenk om kommuner, helseforetak, politi, brann- og redningsetater, fylkesmenn, fylkeskommuner, universiteter, departementer og regjeringens krisestøtteenhet IKKE hadde kunnet stole på CIM oppi alt dette?

  • Tenk om alarmer og varslinger til ansatte, kunder, samarbeidsparter, studenter og publikum hadde feilet?
  • Tenk om rapporteringer fra kommuner, sykehus, helseforetak, FHI, Helsedirektoratet hadde uteblitt, eller kommet på papir eller telefaks?
  • Tenk om tilgangen til beredskapsplaner kun var tilgang til nedstøvede, utdaterte papirpermer i hylla, med telefonnummeret til de som jobbet her i fjor?
  • Og hva hvis F24 Nordics ikke var i stand til å levere CIM 24 timer i døgnet med 100 prosent tilgjengelighet. Stakkars meg, eller stakkars oss.

Da ville ikke våre kunder kunne holde befolkningen oppdatert, være proaktive og levere til forventningene fra oss innbyggere, de ville kanskje ikke klart å skaffe nok folk og ressurser til å være i forkant av denne hendelsen?

Les mer om varsling på våre temasider om varsling og mobilisering.

Takk og lov – Norge ER en av verdens mest forberedte nasjoner, også når det gjelder pandemi. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sågar gjort analyser og gitt oss en veileder i hvordan vi skal håndtere situasjoner med stort fravær av personell. Ingen nasjon i verden har en så godt utbygd digital plattform for håndtering av kriser.

DSBs Veileder i kontinuitet

Risikobilde – for Spåmenn eller erfaringsbasert læring?

Nå jobber mange selskaper for å overleve, og står midt i de verst tenkelige scenariene en virksomhet kan stå overfor. Arbeid med å kartlegge risiko handler om å se inn i fremtiden, og forsøke å forutse noe som er usikkert. Evner vi å se konsekvensene dersom vi ikke kjenner risikoene? Hvor lenge vil det vare? Har vi evne og kapasitet til å håndtere en krise over tid?

Les mer om dette på våre temasider for krisehåndtering

Det er skremmende det som skjer om dagen – og ingen kunne vel egentlig forutse dette, eller? Joda, men få har innsett realitetene i at dette kan skje. Bill Gates advarte oss etter Ebola, DSB skrev om pandemisk influensa i sin veileder for mange år siden. Både vi og mange kommuner fikk et forvarsel i 2009, da mange manglet beredskapsplaner både for smittevern og langvarig sykefravær under utbruddet av svineinfluensaen. Men har vi gjort tilstrekkelig med forberedelser på disse 10 årene som har gått? Svaret er NEI. Igjen vil evalueringen etter koronahendelsen vise at vi ikke har lært av tidligere års hendelser eller øvelser. Dette handler om ressurser og prioriteringer.

Men det er viktig! Uten vår tidligere erfaring, trening og øvelser og CIM hadde ikke F24 Nordics klart å levere det vi i dag leverer. Vi har gjort og gjennomfører risikoanalyser, vi har gjort og følger opp våre planlagte tiltak, vi er en organisasjon i stadig forbedring, et krav som stilles fra våre kunder. MEN vi også sliter med å holde kontinuerlig fokus på disse viktige prosessene, men på grunn av gjennomførte risikoanalyser og rapporterte hendelser kan vi se oss tilbake, bla i planer, trekke frem tiltakskort og varslingslister og på kort tid få dem 100 prosent korrekte og tilgjengelig for oss i slike situasjoner.

Les mer om hva vi har gjort for å opprettholde vår kontinuitet i eget blogginnlegg

Glem ikke at det aldri er for sent å gjøre en god jobb eller fatte gode beslutninger! Selv om mange mulige tiltak for lengst har passert tidspunktet for når de burde ha vært iverksatt, kan de gjøre en nytte. Det kommer en tid nå, hvor vi skal stå i stormen, og det kommer en tid hvor vi skal tilbake til den nye normalen og ikke minst bygge fremtiden. Du trenger ikke være spåmann for å gjennomføre en risikoanalyse for din virksomhet, du kommer langt med litt fantasi og gode hjelpemidler, som for eksempel DSBs veiledere. Det du MÅ gjøre, er å lære av erfaring.

De som evner å se fremover nå vil være morgendagens vinnere!

Frode Lien Otnes

Frode er gründer og direktør i F24 Nordics. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han F24 Nordics for å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har ledet utviklingen av CIM og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.