Tilbakeblikk

CIM-konferansen 2020 – online

Årets CIM-konferanse 2020 er nå gjennomført. På grunn av koronasituasjonen valgte vi i år å avholde konferansen i digital versjon. Det var en ny erfaring for oss i F24 Nordics og Advansia, men vi håper og tror at vi traff ganske godt også i år. 2020 har vært utfordrende for oss alle, men vi har satt pris på alle som tok seg tid til å delta på CIM-konferansen. Årets konferanse hadde over 300 påmeldte og så godt som alle var en tur innom i løpet av konferansedagene. Det var utrolig artig å se hvor mange som tok seg tid å delta i en hektisk hverdag.

Åpningsforedraget ble holdt av Roar Nese som er Seksjonssjef for seksjonen for HMS og beredskap ved Universitetet i Bergen. Foredraget til Roar går inn på hvilke erfaringer vi har gjort oss med krisehåndtering i koronaens tid og om det har gjort oss bedre. Roar gikk også tett inn på tematikken rundt sikkerhetskultur og -struktur. Erlend Lunde fra F24 Nordics var nestemann ut og presenterte den nye modulen Case Management – lekende lett saksbehandling i CIM. Etter pausen fikk vi også høre om de viktigste nyhetene i CIM fra Eskil Leirbekk fra F24 Nordics.

Siste foredragsholder på konferansens første dag var Geir Helge Johnsen. Geir Helge er Beredskapsleder i Equinor og snakket om personellberedskap i Equinor. For å vise variasjonen i hendelser Equinor håndterer snakket Geir Helge om to hendelser, begge med tragisk utfall, men av svært ulik karakter – terrorangrepet i Algerie og helikopterstyrten ved Turøy.

Eskil Leirbekk holdt to foredrag under årets konferanse og startet dag to med å presentere de mange forbedringene i meldingsmodulen i CIM. Videre snakket Per Ketil Riisem om arrangementssikkerhet under Ski Tour 2020, hvor han tok oss gjennom prosessen fra risikoanalyser til praktiske sikkerhetstiltak under arrangementet.

Som konferansens nest siste foredragsholder snakket Espen Olsen fra Sysselmannen på Svalbard om elektronisk krisehåndtering og hvordan man kan få hele laget med på å bruke elektroniske samhandlingsverktøy.

Som mange år tidligere avsluttet NSR konferansen, denne gangen ved Odin Johannessen. Odin snakket om digitale trusler, en verden i endring og hvordan vi best mulig kan beskytte oss ved å forstå de ulike truslene vi står ovenfor.

Vi ønsker avslutningsvis å takke alle som har bidratt til å få gjennomført konferansen, men vi ønsker spesielt å rette en stor takk til foredragsholderne som har valgt å dele sine erfaringer og sin kompetanse med oss. Vi håper vi sees igjen neste år, da på Gardemoen!

CIM-konferansen 2019

Årets konferanse hadde rundt 260 deltakere, som har gitt oss gode tilbakemeldinger på jubileumsutgaven av CIM-konferansen.

Åpningsforedraget ble holdt av Olav Østebø som var prosjektleder for Nasjonal Helseøvelse i 2018. Foredraget gikk tett inn på forberedelsene, gjennomføringen og evalueringen av denne enorme øvelsen, og hvordan øvelser kan legges opp for læring. Frode Lien Otnes overtok stafettpinnen og presenterte som vanlig nyhetene i CIM i året som har gått. Før lunsj fikk ogå Dr. Joerg Rahmer og Christian Goetz fra F24 AG presentert sine visjoner for F24 Nordics, CIM og veien videre for den store F24-gruppen.

Etter lunsj ble vi alle litt lurt av Kristian Firing fra NTNU, som snakket om sex, sport og kriseledelse. Kristian ville at vi skulle reflektere rundt begrepet «øvelse gjør mester», og veien fra novise til ekspert i noe. På ekspertnivå gjør man ting på feeling og magefølelse og tar likevel ofte de riktige beslutningene.

På scenen fikk vi deretter opp Ellen Katrine Hætta, som er politimester i Finnmark politidistrikt. Hun frykter vi er fanget i gamle mønstre, og at det går på sikkerheten løs. Dette vil hun at vi skal gjøre noe med – sammen! Ann Kristin Brunborg overtok, og fortalte om Oslo kommunes samarbeid med offentlige etater og omkringliggende kommuner.

Etter en pause fikk vi høre om Mattilsynets utrettelige arbeid for å holde oss friske og landet trygt, i tillegg til deres rolle i Trident Juncture i 2018. Deretter var det Synne Aspås fra Øvre Romerike brann og redning sin tur. Synne kom til CIM-konferansen for å snakke om hvordan en mindre organisasjon kan bruke CIM som et helhetlig styringssystem, og vi fikk se gode eksempler på rolletilpassede arbeidsflater, tilgjengeliggjøring av relevant informasjon og høre om hvordan de har fokus på opplæring av personell som «aldri» bruker CIM. 

Sistemann ut var som vanlig Jack Fischer Eriksen fra ÅF Advansia. Jack lurer stadig på om vi egentlig tar sikkerhet på alvor i dette landet, og peker på en rekke trusler vi i dagens samfunn MÅ forholde oss til, tro det eller ei, også i Norge. 

Konferansemiddag og CIM Awards 2019

Vi var hele 190 samlet til konferansemiddag, med utdeling av CIM Awards.

Finalister som årets CIM kommune: Oslo kommune ved Helseetaten, Stjørdal kommune og Trondheim kommune. Vinner ble Trondheim kommune og en rørt Per Ketil Riisem tok imot premie og gratulasjoner.

Finalister som årets CIM-virksomhet: NRK, Øvre Romerrike brann og redning, og Mattilsynet. Vinner ble NRK.

Finalister som årets ildsjel synne Aspås og Audun Martinsenm, Line Steinnes og Wegard Østby. Vinner ble Line Steinnes fra Equinor.

Dag 2

Dagen er viet til faglige diskusjoner og dypdykk inn i ulike løsninger og løsningsforslag om hvordan CIM, digitale løsninger og teknologi kan løse virksomhetens utfordringer og bidra til å skape effektiv håndtering. Temaene ble presentert innen tre faglige tilnærminger, med mange bidragytere, fra kundesiden og våre samarbeidspartnere i One World. 

Gruppe 1, risikobasert styringssystem hadde følgende tema: 

 • Styringssystem for sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 • Innføring av risikobasert styringssystem ved Norsk Polarinstitutt 
 • Mediehåndtering – støtte til håndtering av media og mediehenvendelser i CIM 
 • Bruk av CIM som styringssystem for nødnett i egen virksomhet  
 • Prosjektstyring med CIM 
 • Oppfølging av kompetanse og kvalifikasjoner med CIM 
 • Xpolar-øvelse som innføring i systematisk arbeid med sikkerhet og beredskap

Vi takker alle deltakere og bidragsytere for to flotte dager, og håper å sees igjen til neste år! 

Gruppe 2, beredskap og krisehåndtering hadde disse temaene: 

 • “100 meter fra katastrofe” – Helse Møre og Romsdal håndtering av “Viking Sky”-hendelsen 
 • Nasjonale varslingspunkter i CIM 
 • Reetaberling av CIM i Sivilforsvaret for å styrke beredskapen 
 • Ansatte- og pårørendehåndtering  
 • Oppbygging av kriserom
 • Arbeidsflater for kommunens kriseledelse
 • Krisekommunikasjonsplan i CIM 
 • Informasjonsflyt i kriseorganisasjonen 
 • Hvordan holde oversikt over øvingsaktivitet? 

Gruppe 3, operasjonsledelse hadde disse innleggene: 

 • Bruk av CIM i vakt- og operasjonsfunksjoner – eksempler fra ulike virksomheter  
 • Enhetlig ledelsessystem (ELS) i CIM – hva og hvordan? 
 • Mediehåndtering – støtte til håndtering av media og mediehenvendelser i CIM 
 • Operasjonsledelse – hva er nytt og hva er veien videre i CIM?  
 • OneView – monitorering av drift og sikkerhet med hendelseshåndtering i CIM
 • VannCIM  

CIM-konferansen 2018

Årets CIM-konferanse var ifølge tilfredshetsundersøkelsen deltakere svarer på – den beste så langt. En nyhet for året var at dag en besto av faglige foredrag som før, mens deltakere ble delt i mindre, selvvalgte grupper dag 2. Dette ble gjort for å legge bedre til rette for diskusjon, inpirasjon og gjensidig læring. Gruppene var basert på hvilken bruk av CIM virksomheten har, eller har ambisjoner om å ha. Grepet ble veldig godt mottatt av deltakerne.

Årets konferanse hadde rundt 250 deltakere. Vi håper vi sees igjen i 2019!

Dag 1

Ivar Konrad Lundes hovedbudskap i CIM-konferansens første faglige bidrag var SAMVIRKE. Han tok oss gjennom Bergen kommunes arbeid, og samarbeid med andre etater, i forbindelse med gjennomføring av Sykkel VM i Bergen i 2017.

Nyheter i CIM ble presentert av selskapets administrerende direktør, Frode Lien Otnes. Årets største nyhet var den nye modulen CIM Arbeidsflate, som revolusjonerer arbeidsflyten i CIM. 

Etter lunsj fikk vi et litt annerledes foredrag, hvor hovedpersonene var Ulf Klevstad fra ENI og Jonny Brodersen fra Nordland fylkeskommune. Med to veldig ulike utgangspunkt tenker de tos virksomheter mye likt når det kommer til den første håndteringsfasen av en hendelse. Ulf Klevstad snakket om utvikling og bruk av CIM for førstelinje offshore, og Jonny fortalte om fortelle om hvordan ENIs tenkning passer som hånd i hanske med deres egen. Oppsummert; Den første timen er kritisk, og førstelinjefunksjonaliteten i CIM gjør dette svært tidseffektivt.

TINEs leder for beredskapssenteret deres, Ingrid Vik delte Tines erfaringer med en reell beredskapssak, og hvordan selskapet håndterte denne.

I slutten av januar 2014, kom en skremmende nødmelding til 110-sentralen i Trondheim; Det brant i et kratt ved Litlvatnet på Frøya, like ved det største tettstedet i kommunen. Etter over ett døgn ble det endelig meldt om kontroll på brannen, og de 200 evakuerte kunne returnere til hjemmene sine. Marit Wisløff Norborg fra Frøya kommune var på CIM-konferansen for å fortelle oss om hvordan øykommunen håndterte hendelsen, hva de lærte og hvilke tiltak ble iverksatt i ettertid.

Meterologisk Institutt har implementert CIM som et helhetlig risikobasert styringssystem. Yousef Abu Afifi fortalte hva MET legger i begrepet helhetlig, risikobasert styringssystem og om deres erfaringer i implementeringsarbeidet.

Fra Bane NOR kom Jonette Øyen, og hun forklarte hvordan Bane NOR har jobbet strategisk for å styrke kommunikasjonsmiljøet
for å utvikle beredskapskommunikasjon og gjennom det bedre samhandling og forståelse av egne roller under en hendelse, og samtidig kunne se omdømmerisiko og beredskapskommunikasjon under ett.

Årets vinnere, Ingunn Stette på vegne av årets CIM-kommune Ålesund, og Ulf Klevstad fra ENI , årets CIM-sjel.

Den faglige delen av dag 1 ble avsluttet av energiske Jack Fisher fra Næringslivets Sikkerhetsråd. Han presenterte de viktigste funnene fra Mørketallsundersøkelsen 2018.

En stor del av deltakerne ble med på festmiddag på kvelden. Under middagen ble CIM-Awards delt ut. Årets CIM-kommune ble  Ålesund kommune, av de nominerte Stavanger-, Ålesund- og Eigersund kommune. Ingunn Stette tok imot prisen på vegne av kommunen. Årets CIM-sjel ble Ulf Klevstad (ENI) for hans arbeid med innføring av CIM i første linje offshore. De nominerte var Pia Fjærli fra OFFB, Ulf Klevstad og Ole Petter Flendalen fra RESQ. Årets siste pris var for årets CIM-virksomhet. Prisen gikk til Meteorologisk institutt. De nominerte i denne kategorien var DSB, Meteorologisk institutt og NRK.

Dag 2

For å skape en arena og møteplass for å diskutere, dele, og hente inspirasjon og erfaring fra hverandre, delte vi oss i fire grupper slik at alle deltakere lettere kunne dele egne erfaringer med virksomheter noenlunde like de selv.

Gruppene var ‘risikobasert styringssystem,’, ‘operasjonsledelse’, ‘beredskap og krisehåndtering’ og ‘kommunal sektor’. Hver av gruppene hadde egne agendaer og for dagen, møteledere fra One World og faglige innlegg fra kunder.

Du kan laste ned programmet for CIM-konferansen 2018 her.

CIM-konferansen 2017

Årets CIM-konferanse var preget av faglig input og inspirasjon. Over 250 deltagere samlet seg på Gardemoen for å lære mer om beredskap og sikkerhet. Foredragene tok for seg alt fra hvordan håndtere personopplysninger ved en krise, til hvilke beslutningsfeller man bør unngå under krisehåndteringen. I tillegg ble tidenes første CIM-pris delt ut. 

Her kan du laste ned programmet fra CIM-konferansen 2017

Her er noen av høydepunktene fra en av Norges største konferanse innen sikkerhet og beredskap:

Dag en: onsdag 27. september

Under den svært kreative tittelen ‘Hvilke støvler trenger vi i fremtiden, og hvordan unngå å fylle dem med vann?’, fortalte Torstein Nielsen fra Stavanger kommune at fremtiden er usikker og at samfunnssikkerhet handler om å håndtere denne usikkerheten. 

«Risiko er ikke bare gitt ved historien. Risiko handler om fremtiden- hva vil skje i morgen? Det er det vi ikke vet og det vi må fokusere på,» forklarte han.

Årets store snakkis var kanskje foredraget av Gullik Gundersen fra Datatilsynet, som minnet oss på hvor viktig det er å behandle personopplysninger riktig også i krise-situasjoner. Han påpekte at personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Det er ikke noe vi kan ta lett på, selv i vanskelige situasjoner. Her mener Gundersen at planlegging er avgjørende og at «struktur er hjertet i godt personvernarbeid.»

Etter lunsj gikk vi over til temaet om krisekommunikasjon. Jarle Ramskjær fra Holtan + Partners ga deltagerne ti konkrete tips å jobbe videre med, blant annet å huske det interne publikummet i egen virksomhet. Han forklarte at det i vanskelige situasjoner ikke alltid er lett å informere internt først, men at det er viktig. De ansatte ønsker å formidle informasjon videre til sine nærmeste før det kommer ut i mediene.

Tove Selbekk fra F24 belyste temaet pårørendehåndtering. Hun snakket også om internkommunikasjon og påpekte at personer som juridisk sett ikke er pårørende (kolleger, for eksempel) vil ha et informasjonsbehov under en krise.

CIM-Awards

Under middagen på dag en ble CIM-Awards delt ut for aller første gang. Formålet med prisen var å løfte frem ambassadører innen sikkerhet -og beredskapsfaget. Det var i alt tre vinnere. 

Årets CIM virksomhet: AVINOR 

Her så juryen etter en virksomhet som bruker CIM på en helhetlig og systematisk måte i sitt arbeid med kvalitet sikkerhet og beredskap. Virksomheten er bevisst på mulighetene og fordelene ved CIM og har forankret disse i organisasjonen.

Johan Lindstrøm tok imot prisen og rettet oppmerksomheten mot alle kollegene som har hjulpet ham med arbeidet.

«Jeg må bare si at den jobben som de har gjort på Gardemoen, som var først ut hos oss, var helt fantastisk, og det skal vi ta med oss i vår videre utvikling. Dette hadde ikke fungert uten en ledelse som ønsket det og hadde troen på oss. Dette var kjempegøy! Tusen hjertelig takk fra hele Avinor,» sa en tydelig rørt Lindstrøm.  

Årets CIM-sjel(er): Camilla Riise og Christopher Moen, Krisestøtteenheten, Justis- og beredskapsdepartementet 

Her så juryen etter en ildsjel som ivrer etter å ta i bruk CIM i flere deler av virksomheten, er løsningsorientert og går foran som et godt eksempel internt. Denne personen er gjerne selve beskrivelsen av en superbruker i CIM.

Moen tok imot prisen på vegne av seg selv og Riise. Han valgte blant annet å trekke frem mulighetene i CIM i sin takketale: 

«Jeg vil gjerne takke. Det er veldig hyggelig å få en sånn pris som dette. Vi jobber veldig mye i enheten vår med å få implementert CIM, ikke bare som et krisehåndteringsverktøy, men også noe mer enn det. For det er et system med mange muligheter.» 

Dag to: torsdag 28. september

Ketil Lagersen fra Nord universitet var en av foredragsholderne som utmerket seg på dag to av konferansen. Han betegnet universitetets årlige beredskapsøvelse som sin eksamen.

Han viste til beredskapsøvelsen de gjennomførte i 2013, hvor omtrent alt gikk galt, og hvordan de har jobbet proaktivt med krisehåndtering videre. Lagersen trakk frem at de ikke er redd for å prøve nye ting selv om det ikke alltid gir suksess:

«Lederne våre synes det er helt greit at vi tar noen feilsteg. Vi tåler å feile.»

De fleste deltagerne var godt fornøyd med årets konferanse. Mange påpekte at programmet var bedre enn noen gang. Rita Nottveit fra NRK var ikke i tvil om at dagene hadde vært utbytterike. 

«Årets konferanse har vært en kilde til inspirasjon. Jeg har kjent meg igjen i andres erfaringer og det har ledet meg på nye tanker. Jeg synes det var spesielt spennende å se hvordan Avinor lager ikoner for å heve brukeropplevelsen av beredskapssystemet deres. I tillegg ble jeg imponert over Nord universitet som tør å tenke stort under øvelse,» sa hun. 

Også representantene fra sivilforsvaret var godt fornøyd med de to dagene.
 

«Foredragene i år var veldig gode med tanke på at de belyste temaer og hvilke type hendelser og aktiviteter man kan bruke beredskapssystemet til,» sa Trond Åsheim (bilde under).  

P9280197v2.jpg

De har en klar beredskapsoppfordring til det norske folk:

«Sørg for at du faktisk klarer deg minimum tre dager på egen hånd. Hvis alle klarer det, så har vi grunnberedskapen,» sa Roy Arild Rugsveen (bilde). 

Jørgen Aaas løftet dagen med sitt foredrag om arrangementsikkerhet. Han belyste de store endringene i beredskapsfaget som en konsekvens av verdens nye utfordringer.

«Før var det kanskje brann som var den dimensjonerende hendelsen for en evakuering. Slik er det ikke lenger,» forklarte han.   

Aaas mener vi nå står ved et veiskille som skaper presedens. Han spør om hver enkelt person nå må ta større ansvar for å sikre seg selv.

Ronny Jåsund Pedersen fra Redningsselskapet fikk æren av å avslutte årets CIM-konferanse. Han påpekte at det er en kunst å holde på struktur og metodikk når det virkelig smeller. Han hadde en klar oppfordring til andre CIM-brukere: «For å lykkes med CIM bør man bruke det ofte. Du har ikke tid til å lære deg systemet når det først smeller.»

Dette er et lite utdrag av hva som skjedde på årets konferanse. På fagbloggen vår, beredskapsbloggen, er det flere artikler publisert som går i dybden på noen av foredragene.

CIM-konferansen 2016

Tirsdag 4. og Onsdag 5. oktober arrangerte F24 årets CIM-konferanse på Scandic Oslo Airport. Konferansen var den syvende i rekken. Til stede var nærmere 300 deltagere fra offentlige og private virksomheter, de aller fleste av de med CIM på plass i verktøykassen.

Kom deg ut blant likesinnede og lær!

Etter at Administrerende direktør i F24, Frode Lien Otnes, hadde åpnet konferansen, fikk vi gleden av å høre Georg Bryn, Direktør i KSE (Krisestøtteenheten), fra scenen. Bryn holdt et engasjerende foredrag, hvor fokuset blant annet kretset rundt erfaringsutveksling og viktigheten av arbeidet som foregår lokalt og i første linje i krisestabene rundt om.

Bryn var samtidig tydelig på at teknologien vi har tilgjengelig gjennom blant annet CIM, ikke er noe vi kan se forbi, da teknologi har kommet for å bli, også innen sikkerhet og beredskap.

Med vann til livet – en historie fra virkeligheten

Etter åpningsforedraget som tok for seg bredden i arbeidet innen sikkerhet og beredskap, og ikke minst viktigheten av dette, fikk vi et flammende innlegg fra Eigersund kommune, som bokstavelig talt stod med vann til livet i fjor. De ble hardt rammet av flommen Synne, og med Informasjonssjef Leif Broch fra kommunen på plass, fikk vi en imponerende innsikt i alt arbeidet som ble lagt ned under og etter flommen. Vi skjønte fort hvorfor DSB hedret arbeidet som ble gjort, gjennom tildelingen av Samfunnssikkerhetsprisen 2015, når vi fikk historien servert. Med historier på inn og utpust fikk Broch publikum til å le og samtidig lytte interessert gjennom 45 intense minutt. Og konklusjonen på hvorfor det tross alt gikk så bra som det gjorde? De hadde øvd, trent og ikke minst forankret viktigheten av god beredskap med bruk av CIM. Uten å ha gjort dette, og samtidig ha en enorm stå-på vilje når det stod på som verst, kunne dette fort blitt en mye verre resultat for innbyggere og besøkende i Eigersund.

Brannslanger og bruk av CIM

I september 2015 tok Lars Ottemo Gärtner fra Bergen brannvesen fatt på arbeidet med å etablere CIM som det foretrukne verktøyet i hverdagen, og under reelle hendelser. Det skulle vise seg å bli en viktig beslutning. Ved å etablere et mobilt kriserom i en av tjenestebilene til brannvesenet var de i sentrum av krisehåndteringen under helikopterulykken på Turøy i april i år. I godt samarbeid med helse og politi kunne de bidra med krisestøtte på stedet, noe som gjorde arbeidet i 2. og 3. linje vesentlig mer oversiktlig.

Suksessen med bruk av CIM hos Bergen brannvesen mener Ottemo Gärtner har sin naturlige forklaring i at systemet brukes i det daglige. Med utstrakt bruk av eksterne lenker, bygd inn i systemet har de oppnådd målet om å gjøre CIM til navet i hverdagen. Her finner brukerne alt fra veginfo fra Statens vegvesen, til værmeldingen fra YR. Alt sammen tilgjengeliggjort gjennom et svært intuitivt og brukervennlig grensesnitt. Her var det mange som fant inspirasjon til videre arbeid med egen CIM-installasjon, for det blinket fra de fleste mobilkameraer og ørene var godt spisset i salen.

Fra normalsituasjon til full krise

På dag 2 av konferansen fikk vi flere strålende foredrag, blant annet tips og triks til CIM-brukere fra Eskil Leirbekk, stabsmetodikk i CIM med Jan Terje Sæterbø bak roret, sikker tilgang og innlogging i CIM med Tove Selbekk og ikke minst innsikt i hvordan etablere et godt situasjonsbilde ved hjelp av CIM, godt presentert av Kristian Pettersen, alle sammen fra F24.

Mange var også spente på demonstrasjonsøvelsen som stod for døren etter lunsj. En fiktiv turoperatør på Svalbard, XPolar, var valgt som utgangspunkt når CIM skulle vises frem live. Her fikk de i salen se hvordan en krisestab, satt sammen med mannskap fra F24, agerte på en melding om et turfølge som var savnet på en ekspedisjon på Svalbard. Underveis i selve øvelsen kunne vi følge de ulike i staben og oppgavene hver av de ble satt til å utføre.

I etterkant av selve øvelsen ble det en diskusjon, både på scenen med de involverte, men også med publikum som var nysgjerrige og stilte spørsmål og kom med gode innspill. Alt i alt en ny erfaring under CIM-konferansen, og som noen av deltagerne spurte om, kan ikke vi få bli med neste år?

Siste nytt i CIM

For å avslutte årets konferanse var Randi Damstuen fra F24 på plass med nyheter i CIM. Godt hjulpet av Frode Lien Otnes, tok de oss gjennom hva som allerede har blitt gjort tilgjengelig i CIM, og ikke minst fikk vi noen hint om hva som kommer. Noen stikkord var:

 • Bruk av hendelseskart og tidslinje under en krisehåndtering. Dette gir deg mulighet til å se hendelsesforløpet mer visuelt, og mulighet til å tegne i kartet og sette markører.
 • Lansering av kundeweb blir nå gjort tilgjengelig fra din CIM-installasjon. Her kan alle brukere få tilgang til nyheter i CIM, tips og triks til bruk, spørsmål&svar, brukerdokumentasjon, og for alle administratorer; tilgang til supportsaker og status på disse.
 • Lansering av digitale kurs i CIM er nå klart for alle brukere, og først ut er grunnkurs i bruk av CIM. Gjennom tilgang til kurset digitalt, kan hver enkelt jobbe i eget tempo, hvor som helst, og når som helst. Dette har allerede blitt tatt imot med åpne åpner armer, og noe vi håper kan bidra til enda mer og bedre bruk

Mye av denne funksjonaliteten ble også nevnt i tidligere foredrag underveis i konferansen, og vi nevner i tillegg CIM app, mobilt skrivebord, sikrere loggføring gjennom tilgang til kryptering av sensitiv informasjon, oppdatert funksjonalitet i distribusjonslister, ny modul for bruk til registrering av kvalifikasjon og kompetanse og ikke minst tilgang til et SDS (Smart Decision Support) panel, som gir deg mulighet til å se og kommunisere med ditt personell eller publikum, basert på at du deler din posisjon via din smarttelefon.

Tidenes konferanse

CIM-konferansen 2016 viste seg å bli den beste så langt. Undersøkelsen i etterkant levner liten tvil om at publikum er fornøyd, og med nevnte foredrag, i tillegg til Morgan Grindheim og Yngve Dyrøy fra One World, Pia C. B. Fjærli fra OFFB, Pål Vatterholm fra Ruter, Per Ketil Riisem fra Trondheim kommune og Henrik Berntsen fra Norges Bank, så skjønner vi hvorfor. Alle sammen bidro med svært interessante foredrag, og ga oss innsikt i ulik bruk av CIM i sitt beredskapsarbeid. Sammen med et interessert publikum, som ivrig deltok fra salen kan vi ikke si annet enn vel blåst!

CIM-konferansen 2015

CIM-konferansen 2015 gikk av stabelen tirsdag 29. og onsdag  30. september. Nærmere 300 deltagere var samlet på Gardermoen for faglig påfyll innen faget sikkerhet og beredskap. Totalt 18 foredrag og parallellsesjoner stod på agendaen, alle sammen presentert i en oppsummerende tekst under.

Dag 1

Konferansen startet med parallellsesjoner, med fokus på risikostyring, møteledelse og arrangementstyring.

 • Risikostyring i CIM v/NRK og One World
 • Bedre møteledelse i CIM
 • Arrangementstyring i CIM

Etter åpningen klokken 12.00 fortsatte tirsdagen med foredrag frem til 18.00, hvor vi fikk gleden av å overvære:

 • «Best før det gjelder: Proaktiv beredskap & krisehåndtering» v/Gunnar Angeltveit, Strategene AS
 • «Nasjonalt risikobilde» v/Ann Karin Midtgaard, DSB
 • «Risikobasert styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap» v/Yousef Abu Afifi, Meteorologisk institutt
 • «Effektiv innlæring av nivådelt krisehåndtering, erfaringer fra case» v/Morgan Grindheim, One World
 • «5 steg for å bygge beredskap med CIM» v/Yngve Dyrøy, One World AS
 • «CIM i daglig bruk» v/Ole Lorang Bøklepp, Fredrikstad kommune
 • «Turning Threat into Opportunity – An Integrated Approach” v/Shaun Reardon,former Detective at Scotland Yard

Dag 2

Dag 2 startet med et strålende foredrag knyttet til årets Tall Ships Races i Ålesund, og fortsatte i godt tempo frem til vi avsluttet 15.00 etter å ha gjentatt de to parallellsesjonene i møteledelse og arrangementstyring.

 • «Operativ håndtering av større arrangement» v/Albert E. Gjørtz, The Tall Ships Races Ålesund 2015
 • «Innføring og bruk av CIM i øvelser og krisehåndtering hos Fylkesmannen og kommunene – erfaringer fra Telemark» v/Jan W. Jensen Ruud, Fylkesmannen i Telemark
 • «Implementering av CIM» v/Line Steinnes, TOTAL E&P Norge AS
 • «Bruk av HelseCIM i beredskapssammenhenger» v/Siri Bjørnson, Sykehuset i Vestfold
 • «Beredskaps- og sikkerhetsarbeid i lys av fjorårets økte nasjonale beredskap» v/Knut Morten Johansen, Color Line AS
 • «Situasjonsforståelse og publikumsinteraksjon» v/Fredrik Øvergård, SMART113
 • «CIM Next generation» v/Frode Lien Otnes, F24

Dag 1

Risikostyring i CIM v/NRK og One World

Rita Nottveit fra NRK startet årets konferanse med å gi oss et innblikk i hvordan NRK jobber helhetlig med risikoarbeidet. Hun var tidlig ute med å si «At vi ikke er forberedt er ikke et tema», og satt med det agendaen for foredraget.

Det har alltid vært jobbet med risiko- og sårbarhetsanalyser i NRK, men Nottveit sa at det nå var enda mer strukturert, og ikke minst også på et overordnet nivå. Etter at toppledergruppen har stilt seg bak arbeidet er det nå en systematisk tilnærming, noe som har resultert i at de har identifisert mange ulike tiltak som kan iverksettes for å øke sikkerheten enda mer.

For at de skal kunne tenke helhetlig i arbeidet har de brukt tid på å definere de ulike skalaene på analysene. Blant annet rundt hvor kritisk er hendelsen, og ikke minst, hvor sannsynlig er det at den inntreffer. For at de skulle tenke likt også rundt om på distrikstkontorene har dette vært et viktig arbeid, for å på den måten unngå misforståelser. Hun avsluttet med å fremheve det ukentlige arbeidet i den nedsatte gruppa. Gjennom å ha ukentlige møter holder de oppe momentet i arbeidet, og ikke minst, de bygger en sikkerhetskultur i virksomheten.

Morgan Grindheim fra One World har bidratt i arbeidet, og fremhevet blant annet følgende:

 • Invester i konsekvenstabellen
 • Vurder å dele inn i flere analyser
 • Finn riktig tilnærming for hver analyse
 • Tilpass aktualitetsskala til hver analyse om nødvendig
 • Dokumenter og formidle analysekonseptet til alle som skal:
  • Delta i analysearbeidet
  • Beslutte på grunnlag av analysene
 • Vær kritisk til aggregering – tenk skalerbarhet

Bedre møteledelse i CIM

I arbeidet med å lage foredraget Bedre møteledelse i CIM, ble det blant annet lagt til grunn hvilken forskning som finnes, knyttet til møter.  Noe av det som var tydelig, var at dårlige møter, fører til flere dårlige møter. Noe av konsekvensen er da at nær halvparten av møtene blir oppfattet som bortkastet og at det også går ut over lønnsomheten.

Kristian Pettersen og Jan Terje Sæterbø, begge fra F24 sin leveranseavdeling, viste da til effekten av å bruke møtemodulen i CIM. Denne hjelper deg i arbeidet med å strukturere og gjennomføre møter. Dette kan være alt fra første møtet under en hendelse, til de ukentlige driftsrelaterte møtene i virksomheten. En kjapp oppsummering av foredraget, og mulighetene ved å bruke akkurat møtemodulen:

 • Alle referat samlet
 • Enkel og oversiktlig oppfølging
 • Lett å bruke elektronisk møteinnkalling
 • Oversiktlig og rask registrering av oppmøte
 • Historikk lett tilgjenglig
 • Elektronisk distribusjon av referat
 • Rettighetsstyrt
 • Fleksibelt verktøy

Arrangementstyring i CIM

Under CIM-konferansen hadde F24 gleden av å lansere en ny programvare, City Manager. Denne var temaet for ene halvdelen av foredraget, Arrangementstyring i CIM.

City Manager ble presentert som det ultimate verktøyet, for blant annet kommuner. Gjennom City Manager vil en ha full kontroll på alle arrangement i en kommune, og en oversikt på hva som til enhver tid er forestående. City Manager er utviklet i samarbeid med Trondheim og Lillehammer kommune, og har til hensikt å lette arbeidet for arrangører, grunneiere, brann og redning, politi, og andre i samvirke.

I del to ble vi bedre kjent med hvordan CIM kan nyttes som verktøy for arrangører spesielt. Her ble det blant annet vist til foredraget fra The Tall Ships Races, og deres håndtering av sommerens arrangement. Vi ble også bedre kjent med hvordan F24 selv benytter CIM under planleggingen og gjennomføringen av egne konferanser og arrangement. I dette arbeidet viste de til at blant annet oppgave og møtemodulene var viktige, og at ved å legge alle risikoanalysene i CIM, og samtidig nytte distribusjonlister til å varsle, ble programvaren navet i hele arbeidet med å planlegge og gjennomføre blant annet CIM-konferansen.

«Best før det gjelder: Proaktiv beredskap & krisehåndtering» v/Gunnar Angeltveit, Strategene AS

Angeltveit tok tak i de faktiske forholdene, og snakket blant annet om endringen som en har sett innen korrupsjon, et tema det for fem år siden aldri var snakk om. Nå ser vi derimot flere saker som rulles ut.

Sett fra et kommunikasjonsperspektiv, og med omdømmet i bakhodet nevnte han også den dagsaktuelle Volkswagen-skandalen, som et eksempel på hvordan en slik skandale sakte men sikkert vokser seg større og større. Hva er bakgrunnen? Verdigrunnlaget er ikke godt forankret, og kulturen tillater det. Kan det skje i norske bedrifter? Ved å jobbe systematisk i virksomheten kan en over tid bygge en sunn kultur.

Det viktigste budskapet fra Angeltveit var uten tvil fokuset på mobilisering, eller nærmere bestemt «mobilisation overkill». Han mente vi i alt for liten grad er flink nok til å være føre var. Om en krise blir avblåst, så vil en mobilisering vertfall gi oss en mulighet til å øve. Sist, men ikke minst; hvordan kommer vi bort fra de langtekkelige planene i word som ingen klarer å bruke?

«Nasjonalt risikobilde» v/Ann Karin Midtgaard, DSB

Midtgaard fra DSB var tilstede for å gi oss et bilde av status på nasjonalt risikobilde, og samtdig forklare litt nærmere hva NRB (nasjonalt risikobilde) faktisk er og fungerer. Forklart i stikkordsform:

 • Risikoanalyser av katastrofale hendelser som kan ramme det norske samfunnet
 • Synliggjøring av risiko; sannsynlighet og konsekvenser
 • Forberedt på å møte: Tenke gjennom, forebygge, håndtere – eller akseptere  
 • Hendelser som avdekker sårbarhet

På mikrinivå bidrar NRB til å blant annet avdekke behov for sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak, og til å gi innspill til ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. Selve risikoanalysene i NRB er vurderinger av:

 • Sannsynlighet: Hvor trolig er det at scenarioet vil inntreffe?
 • Konsekvenser: Hvordan påvirker scenarioet samfunnsverdiene?
 • Sårbarhet: Hvilke viktige samfunnsfunksjoner kan svikte?
 • Usikkerhet: Hvor godt er kunnskapsgrunnlaget for analysen?

«Risikobasert styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap» v/Yousef Abu Afifi, Meteorologisk institutt

Yousef Abu Afifi var på plass for å gi publikum et innblikk i hvordan Meteorologisk institutt jobber helhetlig med CIM som et risikobasert styringssystem. Han ga oss et innblikk i hvordan MET (Meteorologisk institutt) jobber med utgangspunkt i bow-tie modellen, og hvordan de hadde gått fra en hendelsesstyrt tilnærming og ad-hoc aktiviteter, til å jobbe med tiltak på grunnlag av risiko, og helhetlig risikostyring.

Gjennom å jobbe strukturert har de nå fått et mer enhetlig risikobilde, og de jobber med en felles prosesstilnærming. Dette gir fagmiljøet ved MET en mulighet til å jobbe med en felles faglig tilnærming, og de får samtidig samlet ett fagmiljø for risikostyring, både sikkerhet, beredskap, kvalitet og HMS.

«Effektiv innlæring av nivådelt krisehåndtering, erfaringer fra case» v/Morgan Grindheim, One World

Morgan Grindheim fra One World var tilbake på scenen for å informere nærmere om et opplegg de har for å øve nivådelt krisehåndtering. De ønsker å forberede virksomheter på hvordan håndtere kriser i første, andre og tredje linje, gjennom å ta med seg personell fra ulike deler av kriseorgansisasjonen i vikrsomhetene, og la de kjenne på hvordan dette foregår i praksis.

Opplegget har allerede blitt prøvd ut, med Svalbard som lokasjon. Erfaringene fra da var utelukkende positive, og disse danner nå grunnlaget for neste runde. Noen av momentene som blir belyst og opplevd under treningen er følgende:

 • Varsling og mobilisering
 • Stabsmøter i 2.linje
 • Prosesser i 3.linje
 • Forholdet og kommunikasjonen mellom nivåene
 • Ansatt-/kunde-/pårørendekontakt
 • Situasjonsrapportering
 • Tavlebruk

«5 steg for å bygge beredskap med CIM» v/Yngve Dyrøy, One World AS

Yngve Dyrøy fra One World tok for seg fem steg for å bygge beredskap med CIM. Han avsluttet i tillegg foredraget med en spørreundersøkelse gjennom Kahoot, for å kartlegge ståa blant de oppmøtte og deres rutiner. De fem stegene som Dyrøy predikerte var følgende:

1.Hvem utgjør kriseorganisasjonen?

2.Hva er en hendelse?

3.Hvordan foregår varsling?

4.Hvordan fører man logg?

5.Hvordan jobber man i krisestab?

Hvert av punktene var selvsagt godt understøttet med egne opplevelser, og her var også en ev gjengangerne forberedelse og trening. Er avsender og mottaker forberedt ved varsling under en hendelse? Vet alle hvordan vi fører logg, og i tillegg hvem som fører loggen? Med andre ord, 5 steg som kan være grei å ha i bakhodet i det videre arbeidet med beredskap.

«CIM i daglig bruk» v/Ole Lorang Bøklepp, Fredrikstad kommune

Bøklepp fra Fredrikstad kommune presenterte hverdagen med CIM for forsamlingen. Som bildet viser, hadde han fokus på hvordan være forberedt. Gjennom å systematisere, øve, evaluere, revidere og dokumentere kan virksomheten stadig bli bedre i sitt arbeid. Han har fokus på et systematisert beredskapsarbeid, til det beste for alle innbyggerne. 

Bøklepp startet sitt arbeid i Fredrikstad kommune i 2013. Han våget seg da med påstanden «Alt av beredskapsarbeid skal inn i CIM». Mer konkret ville han at alt som det er behov for under en krise skulle finnes i CIM, og at det daglige beredskapsarbeidet dokumenteres i CIM.

Bøklepp poengterte også noen fordeler med å bruke CIM:

 • Uavhengig av person
 • Alt blir dokumenterbart
 • Enkelt å dele med de vi ønsker
 • Oversiktlig med alt på samme plass
  • Tiltak, oppgaver og status
 • Proaktiv stabsledelse blir mulig
  • «nok informasjon til å kunne reagere på forhånd»
 • Møter og orienteringer

Etter å ha blitt en dreven og daglig bruker stilte også Bøklepp seg spørsmålet «hvor skulle vi eller samlet alt dette?».

«Turning Threat into Opportunity – An Integrated Approach” v/Shaun Reardon, former Detective at Scotland Yard

Foredraget tok for seg hvordan en kan bruke etterretning som grunnlag for risikostyring. Ved å kombinere og analysere etterretning og opplysninger samlet fra både eksterne kilder og i ulike deler av virksomheten, er det lettere å identifisere hendelser eller mønster som kan tyde på at noe eller noen er i ferd med å utgjøre en trussel for virksomheten. Ethvert angrep eller forsøk på angrep er en kilde til informasjon som kan utnyttes til å identifisere hvilke trusler som er reelle og hvilke tiltak disse fordrer.

Dag 2:

«Operativ håndtering av større arrangement» v/Albert E. Gjørtz, The Tall Ships Races Ålesund 2015

Årets store folkefest i Ålesund var uten tvil The Tall Ships Races, og prosjektleder Albert E. Gjørtz forklarte med stor entusiasme hvordan CIM ble brukt før, under og etter arrangementet.

TSR (The Tall Ships Races) bestod av blant annet 12 komiteer og 400 frivillige og beredskapsorganisasjonen var basert på kommunens beredskapsplanverk og nødetetatenes egne planverk. Det ble i tillegg opprettet en egen operasjonssentral for arrangementet.

Et viktig element under gjennomføringen av arrangementet, var at det skulle være enkelt for alle frivillige å melde «avvik» underveis, på en enkel måte. Gjennom et enkelt grensesnitt i nettleser kunne disse melde inn disse uten å være inn i selve CIM-installasjonen, noe som lettet arbeidet, og ikke minst senket terskelen for å melde inn behov fortløpende.

Under arrangementet opplevde de også at et barn var savnet, da det hadde kommet bort fra sine foreldre. Etter å ha satt i gang etablerte rutiner, og gjennom varsling til alle frivillige, ble barnet funnet i løpet av 15 minutt.

I etterkant av arrangementet ble det også sendt ut en spørreundersøkelse blant de som var involvert og brukte CIM. Tilbakemeldingene var svært gode, og neon omtalte det som «navet i organisasjonen» og mente at det var «godt å ha et tilrettelagt verktøy, og ikke noe hjemmesnekrtet prøve og feile opplegg».

«Innføring og bruk av CIM i øvelser og krisehåndtering hos Fylkesmannen og kommunene – erfaringer fra Telemark» v/Jan W. Jensen Ruud, Fylkesmannen i Telemark

Mannen bak konferansens lengste foredragstittel, Jan W. Jensen Ruud hadde et engasjerende innlegg og delte villig av sine erfaringer. Jensen Ruud innledet med å forklare hva som var gjeldende verktøy før CIM, nemlig excel og tilpassede databaseverktøy. Han la også mye vekt på viktigheten av å tilrettelegge for brukerne, blant annet gjennom lett tilgjengelig og oppdatert materiell, og ikke minst gjennom god kursing. Det var her blant annet CIM-trim ble nevnt, og akkurat det virket det som mange tok med seg hjem.

En uttalt målsetning mellom 2013 – 2016 er at CIM skal brukes i ALLE øvelser, og et av tiltakene for å komme i mål med dette er å senke kommunenes terskel for å bruke CIM, blant annet gjennom å innføre vaktlogger. Dette, i tillegg til et inndelt kompetanse nivå, skal bidra til at verktøyet blir brukt. De tre nivåene er lese-, bruker- og administratorkompetanse.

Jensen Ruud avsluttet med å trekke frem noen nøkkelerfaringer, og det første og avgjørende er å trene jevnlig, tilstrebe et riktig ambisjonsnivå og differensiere på kompetansekravene.

«Implementering av CIM» v/Line Steinnes, TOTAL E&P Norge AS

Line Steinnes fra TOTAL E&P Norge holdt et engasjerende innlegg om deres beredskapsarbeid. Selskapet har hovedkontor i Frankrike, men har en 50 år lang historie i Norge, og per i dag 459 ansatte.

For TOTAL, som for andre petroleumsaktører er beredskap en viktig del av «License to Operate», og med andre ord avgjørende. For Steinnes og hennes organisasjon er det å lytte til råd fra andre operatører vesentlig for å stadig bli bedre. Dette, sammen med et sterkt fokus på tydelige roller og aksjoner mener hun er vesentlige suksessfaktorer for å lykkes optimalt.

Noen læringspunkter fra Steinnes:

Møte krav:
• Sende skriftlig skjema til Petroleumstilsynet innen 1 time etter mobilisering
• Produsere Holding Statement innen 1 time etter mobilisering (ved behov)
• Stakeholder Management – Total HQ, Partnere, Kontraktører, Media
2. linje og 3. linje var ett team
• Utfordrende å produsere Holding Statement og Incident Updates
• Strategisk Kriseledelse – 3.linje ble oppslukt i 2. linje gjøremål
Fordeling av oppgaver og arbeidsbelastning
• Overload
• Underload

«Bruk av HelseCIM i beredskapssammenhenger» v/Siri Bjørnson, Sykehuset i Vestfold

Siri Bjørnson fra Sykehuset i Vestfold orienterte oss om hvordan de organiserer sitt beredskapsarbeid, hvordan de håndterer varsling og hvordan opplæring foregår. Noe av det som påvirker sykehusberedskapen i dag er:

 • Økt tilstrømming av pasienter
 • Manglende tilgang på personell
 • Interne trusselsituasjoner
 • Svikt i kritisk infrastruktur

Et viktig ledd iarbeidet med å øve beredskap er at taktisk og strategisk ledelse har flere øvelser i HelseCIM i løpet av året. Dette er både korte øvelser med fokus på pålogging og loggføring, men også lengre øvelser der en en hendelse blir håndtert i sin helhet. Hun var også opptatt av hvordan de organiserte arbeidet rent praktisk, og de skiller nå på operativ, taktisk og strategisk ledelse. Sistnevnte varsles på gul, og møter på rød beredskap, på en skal fra grønn til rød.

«Beredskaps- og sikkerhetsarbeid i lys av fjorårets økte nasjonale beredskap» v/Knut Morten Johansen, Color Line AS

Knut Morten johansen fra Color Line informerte oss om hvordan den økte nasjonale beredskapen i fjor påvirket deres sikkerhets- og beredskapsarbeid. Den økte beredskapen ble iverksatt under høysesongen for Color Line, noe som selvsagt utfordret organisasjonen litt ekstra.   

Johansen forklarte nærmere om hvordan hendelsesforløpet var i CIM, hvordan de varslet, forholdt seg til offentlige myndigheter, og ikke minst hvordan de best mulig informerte og ivaretok de reisende. I etterkant av hendelsen var de tidlig ute og opprettet et forbedringsforslag, og de ba om tilbakemeldinger fra alle skip og beredskapsgrupper, og selvsagt også fra konsernledelsen.

Og hvordan virket CIM for Color Line i denne hendelsen?

 • De oppnådde god informasjonsflyt og loggføring
 • Deltagere kunne bidra selv om de ikke var til fysisk stede på arbeidsplassen
 • De fikk tildelt og loggført oppgaver
 • De kunne styre tilgang til info
 • De kunne styre og allokere ressurser

«Situasjonsforståelse og publikumsinteraksjon» v/Fredrik Øvergård, SMART113

«CIM Next generation» v/Frode Lien Otnes, F24

Gründer og teknisk direktør i F24, Frode Lien Otnes, entret som siste taler scenen. Foredraget omhandlet neste generasjon CIM, og et av høydepunktene var lanseringen av nytt GUI i programvaren. Temaene for foredraget var som følger:

 • Raskere
 • Sikrere
 • Mer tilgjengelig
 • Nye muligheter
 • Nytt brukergrensesnitt

Etter å ha vært gjennom og forklart noe av det som er gjort på systemutvikling de siste årene og hvorfor motoren i programvareplattform er trimmet, var det et forventningsfullt publikum som ønsket å se hvordan CIM skal se ut fremover. Fra og med CIM 10 er det mulig å få nytt brukergrensesnitt. For nye kunder og brukere av CIM vil dette dermed bli normalen fra dag 1, men for eksisterende brukere er dette noe som vil skje i en glidende overgang, og det vil være en standard først i 2017.

De to stikkordene som lå til grunn for utviklingen var moderne og brukervennlig, noe som også skulle være førende i det videre arbeidet med utviklingen av grensesnittet. Responsivitet, hastighet og sikkerhet er selvsagt noe som ligger til grunn, men tilgjengelighet og brukervennlighet ble også gjentatt som viktige stikkord.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.