Kampanje

Vi tilbyr ulike kampanjer med våre samarbeidspartnere.

Krisestøtteverktøy for vannbransjen – Vann-CIM

Vann-CIM tilrettelegger for anvendelse av moduler i CIM som allerede eksisterer i DSB-CIM. Disse modulene fylles med innhold, maler og oppsett som er nyttige og relevante for vann og avløp. Dermed er veien frem til å ta i bruk CIM mye kortere. Norsk Vann oppfordrer til å ta i bruk denne modulen og ytterligere profesjonalisere krisehåndteringen i vannbransjen.

Brukersynkronisering, 2-faktor autentisering og SSO

Årets høstkampanje er halv pris på lisens for Single Sign On (SSO), 2-faktor autentisering (2FA) og brukersynkronisering. I tillegg vil de som anskaffer Case Management få oppsettskostnaden til kr 0,-.

ELS-tilpasset CIM-installasjon

ELS-tilpasset CIM-installasjon understøtter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder i Enhetlig ledelsessystem (ELS). ELS benyttes i dag av brannvesen, Sivilforsvaret og Kystverket, men flere andre etater og virksomheter benytter også hendelseshåndteringsmetodikken.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.