'

Daglig medielogg og krisekommunikasjon

Dame-med-PC---kampanje-krisekommunikasjon-og-medielogg.png

Daglig medielogg og krisekommunikasjon

Krisekommunikasjon er en viktig del av en god krisehåndtering. Det være seg kommunikasjon mot media, samt andre eksterne og interne interessenter. Erfaringsmessig kreves det også en løpende dialog mellom kommunikasjonsavdelingen og den sentrale kriseledelsen.

 

For å lette arbeidet med krisekommunikasjon har vi i CIM bygget egne arbeidsflater for medielogg og krisekommunikasjon. I arbeidsflatene vi har satt opp for denne kampanjen finnes det tavler for både selve kommunikasjonsdesken og kommunikasjonssjefen. I disse ligger nyttige funksjoner som oppgaver, medielogg, Q&A, brief av talspersoner, internkommunikasjon, til enhver tid gjeldende budskap og kartlegging av interessenter.

 

Arbeidsflatene er allerede tatt i bruk av flere virksomheter, og tilbakemeldingene er positive.

 

Jobber du i en norsk kommune? Her er kampanjesiden tilpasset kommuner.

 

Webinar

Vi inviterer til webinar tirsdag 11. februar kl. 13. I webinaret vil vi ta gå igjennom arbeidsflatene med et  konkret eksempel for å vise hvordan disse kan brukes på best mulig måte.

 

Les mer og meld deg på webinar her.

 

 

Bestillingsskjema: