ELS-CIM

ELS-tilpasset CIM-installasjon

 

ELS-tilpasset CIM-installasjon understøtter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder i Enhetlig ledelsessystem (ELS). ELS benyttes i dag av brannvesen, Sivilforsvaret og Kystverket, men flere andre etater og virksomheter benytter også hendelseshåndteringsmetodikken.

 

Vi kan tilpasse din CIM-installasjon, eller opprette en ny installasjon som ivaretar de funksjoner, roller og tiltak som veilederen anbefaler. Videre kan vi gjøre lokale tilpasninger etter din virksomhets behov.

 

I tillegg anbefaler vi et to-dagers introduksjonskurs i ELS-tilpasset din virksomhet. Dette kurset gjennomføres som en opplæring i egen CIM-installasjon. ELS-kurset kan også gjennomføres som et verktøyuavhengig kurs.

 

Meld din interesse under, så tar vi kontakt.

 

Del på