Kommunens kriseledelse

CIM for kommunens kriseledelse

CIM Arbeidsflate gir en betydelig forbedret brukeropplevelse. Vi har laget to standard oppsett for arbeidsflater for kommunens kriseledelse, og tilbyr disse i en pakkeløsning. Pakken inkluderer lisenskostnad for modulen, konfigurasjon, oppsett, og opplæring.

 

Med en tilpasset arbeidsflate for involverte i en kriseledelse, vil man ha tilgang til funksjonene i CIM for håndtering av alle typer hendelser, på en side.

 

Her kan man enkelt få tilgang til hendelsesoversikt, logger – samt mulighet for hurtigloggføring i eget vindu, tiltakskort, meldinger, oppgaver, rapporter, kontakter og en hurtigknapp til situasjonsoversikten. Arbeidsflaten gir brukerne enklere håndtering, bedre oversikt og fleksibilitet.  En felles plattform for håndtering gjør opplæring, bruk og forståelse av CIM verktøyet betydelig enklere og mer intuitiv.

 

Med en tilpasset arbeidsflate for situasjonsoversikt vil all nødvendig informasjon om hendelsen være tilgjengelig i ett vindu, i tillegg til konsekvensvurderinger, helhetlig situasjonsoversikt og tiltak, gir dette en fullstendig og enhetlig situasjonsforståelse i kriseledelsen.

 

Arbeidsflate med et standard oppsett for kommunens kriseledelse
 1. Arbeidsflate for kommunens kriseledelse:

  Oppsettet inneholder hendelsesdetaljer, logg i gjeldende hendelse, snarveier til ulike logger, oppgaver, varslinger/meldinger, tiltakskort og rapporter.

 2. Situasjonsoversikten;

  Inneholder hendelsesdetaljer, oversikt over deltakere, situasjonsbeskrivelse, vurdering av konsekvenspotensiale, fokus, aksjoner, budskap og tidspunkt for møter.Inkludert for begge alternativ er en egen arbeidsflate for superbrukere for vedlikehold av meldingsmaler, distribusjonslister, tiltakskort, kontakter og rapportmaler.

 

Vi tilbyr dette oppsettet i CIM til en pakkepris, som inkluderer: 

 • Modulen Arbeidsflate 
 • Konfigurasjon av CIM-installasjonen
 • Skype-opplæring for superbrukere

 

Pris:

 1. Arbeidsflate for kommunens kriseledelse; 15 400,- + årlige kostnader 4 850,- = 20 250,- første år (2. år: 4 850,-)
 2. Situasjonsoversikt; 4 000,- (forutsetter kjøp av pakke 1, arbeidsflate for kommunens kriseledelse)

 

Webinar

Er du nysgjerrig på løsningen? Se opptak av webinar her.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Bestillingsskjema: