Ledelse Krisehåndtering

Krisehåndtering Leder

OBS! For å delta må du ha gjennomført og bestått kurset krisehåndtering basis.

 

I dette kurset fokuserer vi på lederns funksjon i krisestaben og gjennomgår følgende temaer:

  • Repetisjon av temaer fra kurset Krisehåndtering Basis
  • Leder-rollen
  • Operativ og strategisk kriseledelse
  • Kommunikasjon i nivådelt krisehåndteringsorganisasjon
  • Informasjonsflyt og leders oversikt i krisehåndtering
  • Ledelse av status-/stabsmøter
  • Oppfølging av krisehåndteringspersonell og evaluering av håndtering

Det gjennomføres en mindre øvelse som demonstrerer leders funksjon knyttet til arbeidsform i krisestab og tilhørende funksjonalitet i CIM.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Hendelseshåndtering/Leder med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne fylle rollen som leder i krisestab. Kurset er innrettet mot de som har slik funksjon på såkalt 2.linje-nivå, men vil også være nyttig for deg som har en rolle i strategisk kriseledelse.

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 900,- eks. mva.

 

Kurset arrangeres:
Ingen oppsatte kurs p.t.

 

Kurssted:

Egne lokaler, Lillestrøm

 

 

Del på