Loggfører Krisehåndtering

Krisehåndtering Loggfører

OBS! For å delta må du ha gjennomført og bestått kurset Krisehåndtering Basis.

 

I dette kurset fokuserer vi på loggfører sin funksjon i krisestaben og gjennomgår følgende temaer:

  • Repetisjon av temaer fra kurset KRISEHÅNDTERING BASIS
  • Loggfører-rollen
  • Informasjonsflyt og oversikt i krisehåndtering
  • Gjennomføring av status-/stabsmøter
  • Bruk av informasjonstavler

Det gjennomføres en mindre øvelse som demonstrerer loggførers funksjon knyttet til arbeidsform i krisestab og tilhørende funksjonalitet i CIM.

 

Kurset avsluttes med valgfri sertifiseringsprøve. Bestått prøve gir sertifisering i CIM Hendelseshåndtering/Loggfører med 24 måneders gyldighet.

 

Kvalifikasjon/målgruppe:
Etter kurset skal du kunne fylle rollen som loggfører i krisestab. Kurset er innrettet mot de som har slik funksjon knyttet til koordinering og ledelse på såkalt 2.linje-nivå.

 

Varighet: 1 dag, kl 09.00 – 15.30.

Pris: 4 900,- eks. mva.

 

Kurset arrangeres:

21. november

 

Kurssted:

Egne lokaler, Lillestrøm

 

Påmelding:

 

Del på