Xpolar: Helhetlig risikobasert styring av sikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Xpolar: Helhetlig risikobasert styring av sikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Xpolar- Lær sikkerhet og beredskap hos oss!

 

Vi samarbeider med en av de største reiselivsbedriftene på Svalbard. Kurset gir et innblikk i sikkerhets- og beredskapsarbeid i en virksomhet som håndterer risiko godt. Gjennom systematisk tilnærming og robust arbeidspraksis skaper vertsbedriften trygge opplevelser for sine gjester og ansatte hver dag.

 

En plass i selskapets kriseledelse i Longyearbyen under øvelse, er en del av kurset.

 

Du får delta i:

 • Risikoanalyse av turoperasjon
 • Planlegging og gjennomføring av sikker snøscootersafari i Arktis
 • Søk- og redningsoperasjon i felt (1. linje)
 • Stabsøvelse og strategisk krisehåndtering (2. - og 3. linje)
 • Praktisk ansatt-, kunde- og pårørendehåndtering
 • Krisekommunikasjon
 • Øvingsledelse

 

Du sitter igjen med:

 • Innblikk i helhetlig risikohåndtering
 • Kunnskap om beste praksis for organisering av sikkerhet og beredskap
 • Erfaring med overføringsverdi til din virksomhet

Målgruppe:
Alle som er en del av en virksomhets krisehåndteringsorganisasjon.

Varighet: 3 dager
Pris: 19.900,- eks. mva. Prisen inkluderer ikke reise og overnatting, ta kontakt med oss for dette.

 

Kurset arrangeres:

 • Xpolar Winter 02. - 04. mars 2020
 • Xpolar Winter 09. - 11. mars 2020

 

Vil du vite mer? Se opptak av webinar hvor konseptet presenteres ytterlige.

 

Påmelding:

Del på