WEBSEMINAR: Brukersynkronisering og SSO

En oppdatert brukerliste i CIM danner også et godt grunnlag for å forenkle pålogging til systemet gjennom en såkalt «singel sign-on» tjeneste. Dette gir en forenklet pålogging til CIM, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

I dette webseminaret vil vi gå gjennom hvilke muligheter som finnes i CIM både for automatisert brukerimport og forenklet pålogging. Vi vil også se på hvilke effekter dette vil kunne ha på håndtering av en uønsket hendelse.

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.