CIM for brann og redning

Få tilgang til webseminaret CIM for brann og redning fra 8. november her. Her får du se bruksområder for CIM, muligheter og tips.

Vi ser at mange brann- og redningsetater reduserer antall systemer og verktøy i hverdagen ved innføring av CIM. Det forbedrer informasjonsflyt mellom samarbeidende etater ved en hendelse, og stadig flere aktører innen brann og redning tar i bruk CIM. 

Se:

  • hvordan CIM kan brukes for å håndtere hendelser og understøtte ELS
  • CIM som verktøy for planverk og prosedyrer
  • hvordan CIM kan brukes i det daglige

Fyll ut skjema under og få tilgang til opptak av webseminaret fra 8. november.

Merk – etter å ha fylt ut skjema under kommer du til en ny registreringsside. Bruk samme e-postadresse begge steder.

God fornøyelse! 

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.