WEBSEMINAR: Møtemodulen i CIM

En utfordring mange virksomheter opplever er at det benyttes mye tid til gjennomføring, dokumentasjon og oppfølging av møter. Møter oppleves av mange som dårlig forberedt og ustrukturerte, noen opplever de kanskje også som en tidstyv i hverdagen? I tillegg blir møtereferatene borte eller lagret på en lur plass, og oppfølgingsoppgavene som ble tildelt de enkelte møtedeltagerne blir glemt.

Med møtemodulen i CIM kan du organisere og gjennomføre alle typer møter, eksempelvis: ledermøter, avdelingsmøter, divisjonsmøter, prosjektmøter osv. De forskjellige møtetypene har egne maler med agendapunkter, tilhørende vedlegg og oppgavefordeling.

I dette webseminaret går vi gjennom egenskapene til møtemodulen, og vi vil også vise eksempler på praktisk bruk av modulen.

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.