WEBSEMINAR: Proaktiv beredskapsledelse

Proaktiv beredskapsledelse er å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. I dette webseminaret gikk vi detaljert til verks for å vise elementene du må ha på plass for å kunne gjennomføre en proaktiv tilnærming. 

Hvordan vil du som er leder av en virksomhet takle en uforutsett alvorlig hendelse ved arbeidsplassen din? Vil du kunne gå ut i riksdekkende medier en time etter en ulykke og gi etterrettelig og korrekt informasjon, og tydeliggjøre at du har kontroll over situasjonen? Du vil kanskje hevde at det kommer an på hendelsen. Vår påstand er at de beste lederne kan det uavhengig av hva som har skjedd. Ikke fordi de har ekstreme personlige egenskaper, men fordi de har forberedt seg og organisasjonen sin på at ulykker kan oppstå. De er i forkant av situasjonen. Dette er hva beredskapsfolk kaller proaktiv metode. 

Vi vil i dette webseminaret gå i detalj og vise elementene du må ha på plass for å kunne gjennomføre en proaktiv tilnærming. Vi viser også eksempler på hvordan CIM kan settes opp for å best mulig støtte proaktiv metode.

Se opptak av webseminar!

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.