Dokumentstyring

Dokumentstyring

Moduler i CIM - Dokumentstyring Dokumentstyring i CIM ivaretar at riktig dokument, herunder administrative og styrende dokumenter, er:

  • på rett sted til riktig tid
  • i riktig versjon
  • entydig navngitt og kategorisert
  • foreldet dokument blir fjernet fra alle brukersteder

Med dokumentstyring i CIM får du som dokumentforfatter, eier eller revisjonsansvarlig oversikt over «dine» dokumenter og status på disse.

 

Du kan:

  • Klassifisere dokumenter; åpen/intern eller sikker informasjon
  • Kategorisere dokumenter; styrende dokumenter, prosedyrer, rutiner etc.
  • Sette revisjonsansvarlig, og bestemme når neste revisjon skal gjennomføres
  • Sette opp varsling ved neste revisjon
  • Rapportere behov for oppdatering eller sanering

 

Del på