Din informasjonssikkerhet – vår prioritet!

F24 Nordics AS er underlagt Sikkerhetsloven. Hos oss står sikkerhet høyt på agendaen gjennom våre daglige rutiner knyttet til kvalitet og sikkerhet.

Vi garanterer:

Konfidensialitet og integritet

 • Våre løsninger driftes av F24 Nordics med støtte fra dedikert driftspartner
 • Vi eier, sikrer og kontrollerer alle servere og all infrastruktur selv. CIM driftes på geografisk separerte og strengt sikrede datasentre lokalisert i Norge; ingen informasjon er lagret i en kommersiell skytjeneste
 • Vi, våre partnere og våre kunder utfører regelmessige sikkerhetstester på våre løsninger – produkt så vel som system
 • Kundeinstallasjoner er strengt separert. Tilgang til innhold og informasjon kontrolleres av kundene selv
 • All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert
 • Oppgraderinger gjøres sømløst og fortløpende og i dialog med deg som kunde

Tilgjengelighet

 • Vi overvåker alle installasjoner 24/7/365
 • Vi kan levere høysikker drift med EMP-sikring nivå 2 
 • Vi tilbyr 24/7/365 vakttjeneste for driftsavbrudd og en dedikert kriseorganisasjon som ivaretar større avvik og hendelser
 • Vi tilbyr kritisk support 24/7/365
 • Vi har kontinuerlig overvåkning av både servere og infrastruktur med automatisk varsling ved avvik
 • Vi utfører geografisk redundant daglig backup av alle data
 • Alle driftskomponenter leveres av anerkjente leverandører
Kvalifikasjon

Vår kvalitets- og sikkerhetsstyring

Vi lever som vi predikerer – vi bruker vårt eget produkt som styringssystem.

Vi er underlagt Sikkerhetsloven som følge av vår og vårt produkts rolle i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Ansatte i F24, hos vår dedikerte driftspartner og utvalgte partnere har nasjonal sikkerhetsklarering. Vi autoriserer, tester og reviderer alle ansatte, partnere og leverandører involvert.

Våre sertifiseringer og klareringer omfatter hele virksomheten og styringssystemet.

Sertifiseringer

ISO 9001 og 27001, og Achilles JQS

Styringssystemet til F24 Nordics AS ble sertifisert for de to ISO-standardene 9001 og 27001 i august 2015, og resertifisert i 2018. Sertifiseringen er et resultat av et langsiktig arbeid med vårt kvalitet- og styringssystem CIM, og har sin bakgrunn i et større krav fra markedet, om beviselig kvalitet på våre produkt og leveranser. Vi er i tillegg sertifisert i Achilles JQS.

Hvorfor ISO-sertifisert?

Å bli ISO-sertifisert innebærer en garanti for at sertifikatet er internasjonalt anerkjent. Periodisk revisjon sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt. Tredjeparts objektive vurdering sikrer at man ikke ser seg blind på inngrodde rutiner, men kritisk vurderer dem med sikte på forbedring.

Hva betyr ISO-sertifisering for deg?

For oss er arbeidet med ISO-sertifiseringen et ledd i vårt arbeid for økt kvalitet og sikkerhet. Alt vi gjør knyttet til kvalitet og sikkerhet i våre produkt og tjenester skal komme våre kunder til gode. Vi etterstreber å alltid gi deg den nødvendige tryggheten for at din informasjon ivaretas på en forskriftsmessig og eksemplarisk måte. Samtidig er det vårt ansvar å ha etablerte rutiner, som igjen sikrer at våre forpliktelser ovenfor hver enkelt kunde er ivaretatt. Du kan føle deg trygg som kunde hos F24!

Fakta – ISO 9001 (krav til kvalitetsstyring)

Et ISO 9001-sertifikat viser at styringssystemet er målt mot en standard for beste praksis innen kvalitetsstyring og funnet å være i samsvar med denne. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser kundene at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

Se og last ned vårt ISO 9001-sertifikat her

Fakta – ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet)

Fakta – ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet)

Et ISO 27001 sertifikat viser at styringssystemet er målt mot en standard for beste praksis innen informasjonssikkerhet og funnet å være i samsvar med denne. Sertifisering av et uavhengig sertifiseringsorgan viser at man har truffet nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer.

Se og last ned vårt ISO 27001-sertifikat her

Achilles JQS 

Achilles JQS er en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien, hvor leverandører pre-kvalifiseres for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører i Norge og Danmark. Vår nåværende sertifisering hos Achilles, er gyldig til desember 2020.

Se og last ned vår Achilles JQS sertifikat her

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.