HMS- og avviksregistrering

F24 Tilbakemelding

Modulen benyttes til å registrere og behandle ulike typer avvik, for eksempel HMS-avvik, driftsavvik, kvalitetsavvik, IKT-avvik, sikkerhetsavvik, observasjoner eller forbedringsforslag. Modulen har blant annet automatisk e-postvarsling til prosedyre- og prosessansvarlig ved registrering av saker, eksportfunksjoner og saksbehandling med notatlogg, vedlegg, tiltakskort og oppgaver.

Du kan sette opp mulighet for registrering direkte i modulen fra eksterne nettsider.

Tilbakemeldinger kan registreres fra menypunkter, både fra selve modulen og andre moduler, som for eksempel:

  • Hendelse
  • Rapport
  • Publikasjoner
  • Meldinger (e-post og SMS)
  • Plan
  • Kvalitetssikring

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.