Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Moduler i CIM - KvalitetssikringModulen Kvalitetssikring er et verktøy for å beskrive og visualisere virksomhetens prosesser, prosedyrer og rutiner.

Modulen fungerer på følgende måte:

  • Prosesser, prosedyrer og rutiner er organisert i et prosesstre. Prosesstreet består av minst ett element, den såkalte hovedprosessen, som beskriver og/eller visualiserer virksomhetens prosesser og rutiner på et abstrakt nivå. Hovedprosessen kan spesifiseres videre med underordnede dokumenter og prosesser som utdyper enkelte ledd i prosessen
  • Registrering og redigering gjøres i en egen editor, med blant annet versjonshåndtering
  • Det er tilgangskontroll og versjonskontroll for elementene i prosesstreet. Hvert element i treet administreres av en eier, som godkjenner nye versjoner og kontrollerer hvem som skal ha tilgang til elementet

 

Del på